Produktionsdata för februari 2018

Report this content

Veteranpoolen AB producerade ca 47 500 timmar under februari 2018 att jämföras med ca 25 500 timmar under februari 2017. Producerade timmar avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden. Veteranpoolen planerar att publicera produktionsdata löpande.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Denna information är sådan information som Veteranpoolen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar