Produktionsdata för februari 2021

Report this content

Veteranpoolen AB producerade ca 40 000 timmar under februari 2021 att jämföras med ca 46 000 timmar under februari 2020. Producerade timmar avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden.
Veteranpoolen har under flera år haft ett stort enskilt uppdrag som den senaste tiden minskat i omfattning. Under februari månad levererades 0 timmar på detta uppdrag vilket skall jämföras med ca 3 400 timmar under samma period föregående år.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Denna information är sådan information som Veteranpoolen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 mars 2021.

Prenumerera