Produktionsdata för helåret 2017

Veteranpoolen AB producerade ca 583,000 timmar under 2017 att jämföras med ca 420,000 timmar under 2016.

Producerade timmar avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden.

Veteranpoolen planerar att publicera produktionsdata löpande.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB

Tel: 0300-77001

E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Denna information är sådan information som Veteranpoolen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2018

Om oss

Veteranpoolens affärsidé är att erbjuda privattjänster och bemanna företag i de flesta branscher. Veteranpoolen ska vara Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Dessa ambitiösa och yrkesskickliga veteraner ska hjälpa till med bland annat ROT- och RUT-tjänster för privatpersoner och bemanningslösningar åt företag och organisationer via ett franchisingkoncept med kontor i hela landet.

Prenumerera

Dokument & länkar