Produktionsdata för mars 2021

Report this content

Veteranpoolen AB producerade ca 59 500 timmar under mars 2021 att jämföras med ca 52 500 timmar under mars 2020. Producerade timmar avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden.
Veteranpoolen har under flera år haft ett stort enskilt uppdrag som den senaste tiden minskat i omfattning. Under mars månad levererades 0 timmar på detta uppdrag vilket skall jämföras med ca 3 100 timmar under samma period föregående år.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Denna information är sådan information som Veteranpoolen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 april 2021.

Prenumerera