Produktionsdata för mars 2022

Report this content

Veteranpoolen AB producerade ca 84 500 timmar under mars 2022 att jämföras med ca 59 500 timmar under mars 2021. Producerade timmar avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden.
 

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Prenumerera