Produktionsdata för september 2020

Veteranpoolen AB producerade ca 74 000 timmar under september 2020 att jämföras med ca 79 000 timmar under september 2019. Producerade timmar avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden.

Veteranpoolen har under flera år haft ett stort enskilt uppdrag som den senaste tiden minskat i omfattning. Under september månad levererades ca 200 timmar på detta uppdrag vilket skall jämföras med ca 5 000 timmar under samma period föregående år.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Denna information är sådan information som Veteranpoolen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2020.

Om oss

Veteranpoolens affärsidé är att erbjuda privattjänster och bemanna företag i de flesta branscher. Veteranpoolen ska vara Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Dessa ambitiösa och yrkesskickliga veteraner ska hjälpa till med bland annat ROT- och RUT-tjänster för privatpersoner och bemanningslösningar åt företag och organisationer via ett franchisingkoncept med kontor i hela landet.

Prenumerera