Valberedning i Veteranpoolen AB (publ)

Report this content

Veteranpoolen ABs valberedning inför stämman 2021 utgörs av:

Håkan Blomdahl (nominerad av Triega AB) 

Mats Claesson (nominerad av House of Service Investment Sverige AB)

Fredrik Grevelius (nominerad av Fredrik Grevelius) 

Patrik Torkelson (styrelseordförande i Veteranpoolen AB)

De frågor som ska behandlas av valberedningen och riktlinjerna för hur ledamöterna utses finns på bolagets hemsida, www.veteranpoolen.se.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på bolagets hemsida.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Prenumerera