Vivo-gemenskapen växer med fyra butiker

Vivo Stockholm har träffat samarbets- och leveransavtal med tre fria handlare som driver fyra stora dagligvarubriker. Företagen som berörs är Lapportens Stormarknad i Abisko i Lappland, Maximat med två stormarknader i Svinesund och Nordby i Bohuslän och Bilema i Höör i Skåne. Tillsammans har företagen en omsättning på mer än 1 miljard kronor och tillskottet är viktigt för Vivo Stockholm. - Tillskottet är mycket välkommet, säger Hans Carlson, VD för Vivo Stockholm. De nya butikerna kompenserar mer än väl bortfallet från de butiker som Vivo under senare tid förlorat till Axfood. Samtidigt visar det att Vivo Stockholms värderingar delas av många fria handlare utanför Storstockholms-området. Samarbetet som inleds under första kvartalet 2005 innebär samverkan kring inköp, sortiment och priser. De nya handlarnas egna IT-system kommer att harmonieras med Vivo Stockholms prisadministrationssystem. Förhoppningarna är stora hos de ”nya Vivo-handlarna” som redan är kunder hos Vivo Stockholms nya grossist, Bergendahls i Hässleholm. - Vi förväntar oss bättre inköpspriser som i sin tur kommer att leda till lägre priser för konsumenterna, säger Henrik Åsberg Eld, VD för Maximat. Vi har samma syn som Vivo Stockholm i en rad frågor - vi tror på konsumenternas valfrihet och har därför helt avstått från egna märkesvaror, vi är familjeföretagare, fria handlare som värnar om vår särart och vi har butiker som i hög grad är anpassade efter våra speciella lokala förhållanden. - Det faktum att Vivo Stockholm nu attraherat tre nya stora handlare visar att idén med det Fria Blocket lever. Det finns en ljus framtid för handlare som inte vill inordna sig i de övriga sfärernas stenhårda konceptstyrning. För handlare som värnar om sin frihet är den gemenskap som finns inom Vivo Stockholm egentligen det enda verkliga alternativet inom svensk dagligvaruhandel, slutar Hans Carlson, VD för Vivo Stockholm. För mer information kontakta Hans Carlson, VD Vivo Stockholm, 08-734 53 85 eller 070-699 87 97 Henrik Åsberg Eld, VD Maximat, 0526-689 60 eller 070-689 61 00 Klas Ekdahl, VD Lapporten, 0980-66700 eller 070-559 22 54 Billy Berntsson, VD Bilema 0413-293 72 eller 0708- 696 800 Bilder kan laddas ner från Vivo Stockholms hemsida www.vivo.se under rubriken Nytt om Vivo.

Dokument & länkar