Nu är det klart – 23 svenska städer går före i klimatomställningen

Report this content

I dag blev det klart vilka 23 städer som tillsammans med Viable Cities och fyra myndigheter kraftsamlar för klimatneutrala och hållbara städer.
Förutom de tidigare 9 städerna får vi förstärkning av ytterligare 14 städer. Dessa städer har tillsammans 40 % av Sveriges befolkning.
– Det här är ett jättekliv framåt för klimatomställningen i Sverige, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities.

•••

Städer i våg 1 (med sedan fas 1)

Enköping, Järfälla, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö

Städer i våg 2

Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Örebro, Östersund

•••

Den 1 oktober startar den andra fasen av Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Då kommer 23 svenska städer att arbeta tillsammans för att gemensamt hitta lösningar på de enorma samhällsutmaningar den globala uppvärmningen innebär. 

– Det omställningsarbete som vi gör tillsammans inom Viable Cities är otroligt viktigt, och ger ringar på vattnet både här i Sverige och i EU. Därför är det mycket glädjande att kunna välkomna ytterligare 14 städer som tillsammans med de tidigare nio banar väg för framtidens hållbara städer, säger Robert Andrén, generaldirektör vid Energimyndigheten.

Satsningen är Sveriges hittills största på klimatomställningen i städer, med en total budget om över 200 miljoner kronor. Olga Kordas, programchef Viable Cities, betonar att uppväxlingen betyder mycket för arbetet framåt.

– Många av de här städerna har redan kommit imponerande långt i klimatomställningen. Nu måste vi utveckla nya arbetssätt så att de lösningar som finns kan omsättas snabbt och av fler. Vi har inte tid att prata längre – nu måste vi göra, göra, göra, säger hon.

Umeå kommun är en av de nio städerna som har varit med i satsningen sedan starten 2019. Hans Lindberg, är kommunstyrelsens ordförande (S) i Umeå:

– Det känns fantastiskt att vi nu blir många fler som driver på städernas klimatomställning i Sverige. Det ger inte bara ännu mer kraft till vårt gemensamma förändringsarbete. Det innebär också fler städer att lära av och dela våra erfarenheter med, säger Hans Lindberg.

För att hålla tempo kommer alla städer att bjudas in till en samskapande process under hösten. Bland annat kommer de att medverka i processen för arbetet med Viable Cities Klimatkontrakt 2030 – ett unikt verktyg som konkretiserar vad städer och myndigheter åtar sig och genomför för att accelerera klimatomställningen.

Redan den 8 december, på European Viable Cities Day, kommer alla städer att signera antingen ett reviderat Klimatkontrakt 2030, eller – för våg 2-städerna – en avsiktsförklaring som en förberedelse för att signera kontraktet nästa år.

•••

Viable Cities: Anna-Lena Ekenryd, kommunikatör, anna-lena.ekenryd@viablecities.se, 0733-468 436

Energimyndigheten: press@energimyndigheten.se, 016-544 24 95

Frågor till Hans Lindberg (S): Robin Enander, politisk sekreterare (S), Umeå kommun, robin.enander@umea.se, 070-400 74 30

•••

Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 och med verktyget Klimatkontrakt 2030 samarbetar programmet med 23 städer och fyra myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities, som samordnas av KTH, pågår till och med 2030.

viablecities.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Många av de här städerna har redan kommit imponerande långt i klimatomställningen. Nu måste vi utveckla nya arbetssätt så att de lösningar som finns kan omsättas snabbt och av fler. Vi har inte tid att prata längre – nu måste vi göra, göra, göra.
Olga Kordas, programchef Viable Cities