Svenska städer går i täten för delningsekonomi

Report this content

Det nationella programmet Sharing Cities Sweden har i fyra år arbetat för att utveckla städers möjligheter att främja delning av saker, tjänster, platser och mobilitet. Programmet har utgjort en viktig del av Viable Cities – det strategiska innovationsprogrammet för klimatneutrala och hållbara städer. 

– Vi ser att städer kan göra stora insatser för att främja en hållbar konsumtion, där individer och aktörer kan dela på prylar och ytor, men att insatserna behöver noggrann utformning, säger Kes McCormick, programledare för Sharing Cities Sweden.

Programmet Sharing Cities Sweden har verkat för att sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och medvetet arbetar med delningsekonomin i städer. Genom de fyra testbäddarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå har programmet utvecklat, testat och utvärderat delningstjänster och digitala lösningar.

Delningsekonomin kan ge städer ett nytt sätt lösa urbana utmaningar. Genom att underlätta och tillämpa delningsekonomin i städer och samhällen kan resurser tillgängliggöras på nya sätt, vilket bidrar till en hållbar konsumtion. Att leva hållbart handlar om individens personliga val och agerande i kombination med de förutsättningar och sammanhang som underlättar för en hållbar livsstil. Nyckelbudskapet från programmet är att det måste vara lätt att dela och tjänster måste finnas nära där människor bor eller vistas.

– Vi har sett att det är absolut nödvändigt att delningsekonomin är utformad med hållbarhet i åtanke, säger Kes McCormick.

Testbäddar i flera städer

Programmet har byggts upp kring testbäddar och engagerat boende och lokala aktörer i frågor som stadsutveckling och utformning av levande stadsmiljöer (hälsa och välbefinnande) i flera stadsdelar runt om i Sverige: Sege Park i Malmö, Masthuggskajen i Göteborg, Hammarby Sjöstad i Stockholm och Campusparken i Umeå.

– Det är ofta hög exploatering av många områden i våra städer och därför är det en förutsättning att utveckla nya lösningar för att dela på såväl resurser som yta. I Masthuggskajen har vi utforskat hur olika kvaliteter och funktioner ska kunna samexistera i utomhusmiljön, men också haft fokus på policyfrågor och regelverk för hur lokaler ska kunna samnyttjas, säger Tove Lund, testbäddskoordinator i Göteborg.

Fungerar även i mindre orter

Det är inte bara i stora städer som delningsekonomin håller på att få luft under vingarna. I Karlstad kommun, med drygt 90 000 invånare, har ett delprojekt visat att den också fungerar i landsortsstäder – ibland till och med lite bättre.

– Delningsekonomi beskrivs ofta som ett storstadsfenomen där man lyfter fram städer som Seoul eller New York, och globala tjänster som Airbnb, säger Charlotte Wedberg, projektledare på Karlstad kommun. Men exemplet med Fritidsbanken visar att somliga typer av projekt och delningslösningar i vissa fall kan funka ännu bättre i mindre orter.

Rikedom av lärdomar

Arbetet med delningsekonomin i städer går nu vidare. Med ett robust nätverk av experter, digitala kartor för boende i städer, öppna online-kurser för beslutsfattare och utövare, samt över 100 dokument och rapporter, tillhandahåller Sharing Cities Sweden genom sin hemsida en rikedom av lärdomar för att gynna fler städer och utövare.

– En av knäckfrågorna i städers klimatomställning är att minska våra konsumtionsbaserade utsläpp, säger Olga Kordas, programchef för Viable Cities. Här ser jag en stor potential att ta ombord lärdomar från Sharing Cities Sweden för de 23 städer som tar täten i att snabba på klimatomställningen inom vår satsning Klimatneutrala städer 2030. Här har inte minst Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Karlstad mycket värdefull kunskap att dela, menar hon.

•••

Mer om Sharing Cities Sweden

https://www.sharingcities.se/

https://www.coursera.org/learn/sharing-cities/

https://www.smartakartan.se/

•••

Sharing City Göteborg: Tove Lund, tove.lund@kom.goteborg.se, 0725 34 22 69 

Sharing City Umeå: Philip Näslund, philip.naslund@umea.se, 090 16 66 71

Sharing City Stockholm: Charlie Gullström, charlie.gullstrom@sweco.se, 0734 04 56 83 

Sharing City Malmö: Juliet Leonette juliet.leonette@malmo.se, 0705 15 71 51

Sharing Towns Karlstad: Charlotte Wedberg charlotte.wedberg@karlstad.se, 054 540 69 96

Sharing Cities Sweden: Kes McCormick, programledare, kesmccormick@iiiee.lu.se, 0722 23 12 27

Viable Cities: Anna-Lena Ekenryd, kommunikatör, anna-lena.ekenryd@viablecities.se, 0733-46 84 3

•••

Sharing Cities Sweden har finansierats av det svenska strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är inriktat på innovation för klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 – och med verktyget Klimatkontrakt 2030 – samarbetar programmet med 23 städer och fyra myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Viable Cities samordnas av KTH.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi ser att städer kan göra stora insatser för att främja en hållbar konsumtion, där individer och aktörer kan dela på prylar och ytor, men att insatserna behöver noggrann utformning.
Kes McCormick, programledare för Sharing Cities Sweden