Carl-Johan Dalsgaard utnämnd till ny VD för Vicore Pharma

Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (”Vicore”) har den 29 augusti 2018 utsett Dr. Carl-Johan Dalsgaard till ny VD för Vicore. Carl-Johan Dalsgaard är VD för INIM Pharma AB som nyligen förvärvades av Vicore. Han är utbildad läkare och har disputerat vid Karolinska Institutet samt har över 25 års erfarenhet av läkemedelsutveckling inom Astra/AstraZeneca och ett flertal biotech-bolag.

Carl-Johan Dalsgaard ersätter Per Jansson som varit VD i Vicore Pharma Holding AB sedan 2013 och därtill VD i Vicore Pharma AB sedan 2007. Utnämningen sker mot bakgrund av Vicores utökade satsningar på nya behandlingar av interstitiella lungsjukdomar och det nyligen genomförda förvärvet av INIM Pharma som grundades av venture capital-investeraren HealthCap. Han tillträder den 1 september 2018.

Utnämningen av Carl-Johan Dalsgaard och förvärvet av INIM Pharma innebär att Vicore formar en tydligare strategi för den framtida verksamheten, vilket innebär att bygga en renodlad särläkemedelskultur med fokus på interstitiella lungsjukdomar och att utveckla bolagets projektportfölj till signifikanta och värdehöjande kliniska utvecklingssteg.

Carl-Johan Dalsgaard har sedan 2000 varit aktiv som Venture Partner hos HealthCap, en ledande europeisk venture capital-investerare inom life science. Han har startat och/eller varit VD för ett flertal biotech-bolag som HealthCap investerat i, däribland Affibody och Biolipox, samt suttit i styrelsen i ett flertal bolag. I samband med utnämningen som VD för Vicore lämnar han sin anställning hos HealthCap.

“När Vicores verksamhet nu växer dramatiskt och bolagets utvecklingsprojekt går in i en alltmer omfattande klinisk utvecklingsfas har styrelsen valt att låta Carl-Johan Dalsgaard ta över stafettpinnen och jag ser med tillförsikt an bolagets utveckling de kommande åren. Carl-Johan har både klinisk och vetenskaplig bakgrund samt en mycket omfattande erfarenhet av läkemedelsutveckling, vilket jag är övertygad om kommer att bidra till att realisera Vicores potential. Jag skulle vilja tacka Per Jansson för hans värdefulla bidrag till Vicore som inkluderar att ha fört C21 till klinisk utvecklingsfas, byggt upp organisationen, listat bolaget på NASDAQ First North samt varit central i kapitalanskaffningsarbetet”, säger Leif Darner, styrelseordförande i Vicore.

”Jag har imponerats över de data som vi hittills sett och den biologiska verkningsmekanism som C21 adresserar. Jag ser att INIM:s utvecklingsprojekt inom interstitiella lungsjukdomar kompletterar C21 på ett mycket bra sätt. Med dessa två unika utvecklingsprogram ser jag goda möjligheter att skapa ett internationellt ledande bolag inom svåra och ovanliga lungsjukdomar, ett område med stora medicinska behov att fylla”, säger tillträdande VD Carl-Johan Dalsgaard.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Leif Darner, styrelseordförande: 0705-79 04 62, leif.darner@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 08.00 CET

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma AB är inriktat på utveckling av läkemedel för behandling av interstitiella lungsjukdomar. Bolagets två huvudsakliga program, VP01 (C21) och VP02 (IMiD) verkar genom AT2-receptorn respektive är en immunomodulerande läkemedelsklass som utvecklas för lokal behandling. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. VP02 har i tidigare försök visat på effekt i t.ex. idiopatisk lungfibros med annan administrationsform vilken dock begränsat fortsatt utveckling. VP02 utvecklas för lokal behandling och ämnar bl.a. adressera dessa tillkortakommanden. Bolaget är baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Taggar:

Om oss

Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com