Frontiers in Physiology publicerar data med C21 på lungfibros

Report this content

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela att en preklinisk studie med C21 som uppvisade goda resultat på bleomycin inducerad lungfibros har godkänts för publicering.

Ett nyligen accepterat manuskript med titeln ”The Selective Angiotensin II Type 2 Receptor Agonist, Compound 21, Attenuates the Progression of Lung Fibrosis and Pulmonary Hypertension in an Experimental Model of Bleomycin-Induced Lung Injury” (Rathinasabapathy et al., Front Physiol 2018, 9:180. doi: 10.3389/fphys.2018.00180) visar den antifibrotiska effekten av Vicore Pharmas ledande läkemedelskandidat, C21, i en av de mest etablerade prekliniska modellerna för idiopatisk lungfibros (IPF), vilket är lungfibros hos gnagare som induceras med en intratrakeal installation (läkemedelsadministration i luftstrupen) av bleomycin.

C21 applicerades på djuren enligt två protokoll, vilka båda varade 14 dagar: i ett av protokollen startades behandlingen på dagen för bleomycininstallationen för att testa en förebyggande effekt av C21 på utvecklingen av lungfibros, i det andra protokollet, startades behandling med C21 på dag 3 efter bleomycininstallation för att testa den terapeutiska effekten av C21 hos djur med redan etablerad fibros. I båda fallen förebyggde behandling med C21 nästan fullständigt den fortsatta utvecklingen av fibros. Några av markörerna, såsom kollagen 1 och 3, TIMP eller CTGF reducerades genom C21-behandling ner till samma nivåer som icke-fibrotiska lungor. Observera att, förutom den anti-fibrotiska effekten, dämpade C21-behandling även lunghypertoni och vaskulär remodellering

Således bekräftade denna studie den terapeutiska effekten av C21 i lungfibros och lunghypertoni som observerats i en modell av monokrotalininducerad lungfibros hos råttor (Bruce et al., Br J Pharmacol 2015, 172: 2219-2231).

"Förebyggandet och - i den tidigare publicerade monokrotalinstudien - till och med reversering av lungfibros i kombination med en signifikant terapeutisk effekt på lunghypertension ger hopp att C21 i framtiden inte bara förbättrar andningsfunktionen hos patienter med IPF utan också hjälper till att behandla den dödliga komplikationen av lunghypertension ", säger professor Michael Katovich, senior författare för båda studierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Ulrike Muscha Steckelings, CSO
M: +46 76 297 97 54 eller e-post: ulrike.steckelings@vicorepharma.com

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)Vicore Pharma AB utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. I-Tech AB har utvecklat och kommersialiserar en substans för användning i fartygsfärg för att motverka påväxt av främst havstulpaner på fartygens skrov. Bolagen är baserade i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Taggar:

Prenumerera