Mintage Scientific AB listas för handel på Alternativa aktiemarknaden

Bolagets aktie börjar handlas på Alternativa Listan onsdagen den 9 april 2014. 

Mintage Scientific AB är ett holding- och managementbolag som leder och samordnar resurser och kompetenser i sina innehav. Affärsidén är att förvärva och vidareutveckla projekt och företag i tidig kommersiell fas, huvudsakligen begränsat till verksamhetsområden som anknyter till Life Science och Clean Tech. Bolagets två nuvarande innehav har verksamheter som skiljer sig från varandra vad gäller marknader och kundbehov. 

Vicore Pharma AB (100%) utvecklar och kommersialiserar en ny grupp läkemedelssubstanser, och intressebolaget I-Tech AB (27,6%) utvecklar och kommersialiserar en teknologi som förhindrar påväxt på båt- och fartygsskrov samt på marina installationer. 

Mintage Scientific har idag ca 600 aktieägare.

”Vi är glada över att kunna erbjuda en organiserad handel i vår aktie via Alternativa Listan samt att vi nu får ytterligare exponering mot finansmarknaden, något som länge har efterfrågats av våra aktieägare och övriga intressenter”, säger Per Jansson VD Mintage Scientific AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Per Jansson, VD Mintage Scientific AB, +46 (0)709 174746
per.jansson@mintage.se www.mintage.se

Kent Söderström, Alternativa aktiemarknaden AB, +46 (0)8 673 17 90kent@alternativa.sewww.alternativa.se

Taggar:

Om oss

Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Prenumerera