Vicore Pharma annonserar systemisk skleros som andra indikation för VP01

Report this content

Mölndal, 23 april 2019 - Vicore Pharma AB (publ) meddelar idag att bolaget har valt sjukdomen diffus systemisk skleros (dSSc) som den andra indikationen, utöver idiopatisk lungfibros (IPF), för sitt läkemedelsprogram VP01 (C21). Systemisk skleros är en sjukdom med en tydlig koppling till angiotensin II och en uppreglering av angiotensin II typ 2-receptorn (som C21 verkar genom), som är känd för att motverka såväl fibrotiska som sjukliga vaskulära förändringar i ett antal sjukdomsmodeller. VP01 befinner sig för närvarande i en utvidgad fas I studie för dosoptimering. Båda fas IIa-studierna, hos patienter med IPF respektive dSSc, är planerade att starta under andra halvåret 2019

"Vi har bestämt oss för att undersöka effekten på de vaskulära mekanismerna i diffus systemisk skleros som ett komplement till de antifibrotiska effekterna som testas i IPF. Den starka uppregleringen av angiotensin II typ 2-receptorn i diffus systemisk skleros gör det väldigt intressant att utforska VP01 (C21) för denna indikation och utgör en spännande möjlighet för Vicore och vårt ledande program VP01", säger Carl-Johan Dalsgaard, VD för Vicore Pharma.

Diffus systemisk skleros är en allvarlig, sällsynt, kronisk, autoimmun sjukdom som påverkar både hud och inre organ. Det finns inget botemedel och svåra fall behandlas med potenta immunmodulerande läkemedel eller stamcellsbehandling. Det uppskattas att mellan 150-400 per en miljon individer har systemisk skleros. Prevalensen varierar mellan olika geografiska regioner. Det uppskattas att 20% av patienterna med systemisk skleros har den svåra diffusa formen. Systemisk skleros är 3-4 gånger så vanligt hos kvinnor som hos män.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019 kl. 08:00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma är ett svenskt särläkemedelsbolag med fokus på patienter med interstitiella lungsjukdomar och relaterade indikationer. Bolaget har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02.

VP01 syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros (”IPF”) samt diffus systemisk skleros (”dSSc”). Som en följd av förvärvet av INIM Pharma AB i augusti 2018 utökades bolagets pipeline med VP02, vilken bygger på en ny administrationsväg för en befintlig immunmodulerande förening (en ”IMiD”). Hos IPF patienter förväntas VP02 påverka både den underliggande sjukdomen och den allvarliga hosta som är associerad med IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar. Förvärvet av INIM Pharma innebar att Vicore Pharmas verksamhet utökades och att Bolagets strategiska inriktning samtidigt fokuserades till utveckling av läkemedel för behandling av ovanliga och allvarliga lungsjukdomar. I VP01 kommer en förlängd, doseskalerande fas I-studie och därefter initiera en fas IIa-studie i IPF-patienter att genomföras under andra halvan av 2019. I VP02 pågår optimering av formuleringen innan lokala tolerabilitetsstudier kan påbörjas. De första kliniska studierna med VP02 förväntas starta 2020.

Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar