Vicore Pharma förvärvar aktier i I-Tech

Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker:VICO) kan idag meddela att man förvärvat aktier i I-Tech AB.

Vicore Pharma Holding AB har förvärvat aktier i I-Tech AB av en befintlig aktieägare med lång ägarhistorik i bolaget och Vicore Pharma Holding äger därefter 26,5% av aktierna i I-Tech, en ökning från tidigare 21% ägarandel. Samtliga utställda aktier förvärvades av nuvarande aktieägare i I-Tech enligt hembudsförfarande.

”Vi har nu ökat vår ägarandel ytterligare i I-Tech. Vi deltog i en nyemission strax innan jul och har nu även förvärvat ytterligare aktier i I-Tech från en befintlig aktieägare. Även om vår huvudsakliga strategi och fokus är läkemedelsutveckling i dotterbolaget Vicore Pharma så ser vi ett stort finansiellt värde i att investera ytterligare i I-Tech som utvecklas mycket väl nu” säger Per Jansson, VD i Vicore Pharma Holding.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018 kl 08:00 CET.


Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)Vicore Pharma AB utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. I-Tech AB har utvecklat och kommersialiserar en substans för användning i fartygsfärg för att motverka påväxt av främst havstulpaner på fartygens skrov. Bolagen är baserade i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Taggar:

Om oss

Vicore utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande tre läkemedelsutvecklingsprogram, VP01, VP02 och VP03. VP01 (C21) utvecklas för behandling av idiopatisk lungfibros (”IPF”), lungfibros vid systemisk skleros (”SSc”) samt COVID-19. VP02 bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig immunmodulerande substans (en ”IMiD”). VP02 fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar där det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ. VP03 innefattar uppföljningsmolekyler till VP01. Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.

Prenumerera

Dokument & länkar