Imint tecknar licensavtal med kund inom wearables

Report this content

Imint Image Intelligence AB (Imint) har idag tecknat ett licensavtal som fortsättning på det utvecklingsprojekt som kommunicerades den 17 december 2020. Utvecklingsprojektet rör en produkt i kategorin bärbar konsumentelektronik (wearables). Kunden kan av sekretesskäl inte namnges, men är huvudsakligen verksamt inom sociala medier.

Det tecknade licensavtalet ger Imint rätt att erhålla royaltybaserad ersättning för Imints Vidhance-mjukvara som integreras i kundens produkt om och när kundens produkt lanseras på marknaden. Imints bedömning är att en bredare marknadslansering kan komma att ske tidigast 2022.

Denna information är sådan som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-11 14:18 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, vd IMINT Image Intelligence AB

Telefon: 018-474 99 90                         

E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com

IMINT Image Intelligence AB (”Imint”) är ett svenskt mjukvaruproduktbolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt både videokonsumenten och den professionella brukaren. Imints vision är att riva ner tekniska begränsningar så att visuella historier kan berättas och delas av alla. Imints produktplattform Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom allt ifrån krävande tillämpningar inom försvar och industri, till konsumentelektronikföretag, framförallt smartphonetillverkare. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner för videoförbättring. Imint har kontor i Uppsala och Shanghai, och är representerat i andra Asiatiska länder genom säljagenter.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar