Ändrat antal aktier och röster i Viking Supply Ships AB (publ)

Pressmeddelande

31 januari 2018

Viking Supply Ships AB (publ) (”Viking Supply Ships”) har som tidigare offentliggjorts genomfört nyemissioner av aktier av serie A och serie B genom en företrädesemission och två riktade kvittningsemissioner samt en sammanläggning av aktier. Nyemissionerna och sammanläggningen av aktier har resulterat i förändring av antalet aktier och röster i Viking Supply Ships enligt följande:

Före emissionerna av nya aktier fanns sammanlagt 409 592 960 aktier i Viking Supply Ships, varav 20 684 348 aktier av serie A, motsvarande 206 843 480 röster, och 388 908 612 aktier av serie B, motsvarande 388 908 612 röster, totalt motsvarande 595 752 092 röster.

Antalet aktier har genom de tre nyemissionerna av nya aktier ökat med totalt 523 141 101, varav 24 821 217 aktier av serie A, och 498 319 884 aktier av serie B. Antalet röster ökade genom nyemissionerna med 746 532 054.

Efter de tre nyemissionerna fanns det sammanlagt 932 734 061 aktier i Viking Supply Ships, varav 45 505 565 aktier av serie A, motsvarande 455 055 650 röster och 887 228 496 aktier av serie B, motsvarande 887 228 496 röster, totalt motsvarande 1 342 284 146 röster.

Efter de tre nyemissionerna skedde en sammanläggning av bolagets aktier där ett hundra (100) befintliga aktier av serie A eller serie B byttes ut mot en (1) ny aktie av samma slag. Antalet aktier i bolaget har genom den efterföljande sammanläggningen minskat med 923 406 722, varav 45 050 510 aktier av serie A och 878 356 212 aktier av serie B. Antalet röster har genom sammanläggningen av aktier minskat med 1 328 861 312.

Per 31 januari 2018 finns det sammanlagt 9 327 339 aktier i Viking Supply Ships, varav 455 055 aktier av serie A, motsvarande 4 550 550 röster, och 8 872 284 aktier av serie B, motsvarande 8 872 284 röster, totalt motsvarande 13 422 834 röster.

För ytterligare information kontakta

Ulrik Hegelund, CFO, tfn. +45 41 77 83 97, e-post ulrik.hegelund@vikingsupply.com 

Morten G. Aggvin, IR & Treasury Director, tfn. +47 41 04 71 25, e-post mga@vikingsupply.com

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden, samt shipping inom Östersjöområden. Bolaget har totalt cirka 400 anställda och omsättningen 2016 uppgick till 760 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX, Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com 

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är skyldigt att offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018 kl.11:00 CET. 

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar