Ändrat datum för avgivandet av Viking Supply Ships ABs bokslutskommuniké.

Pressmeddelande

Som informerades om i delårsrapporten för januari – september 2015, har bolaget initierat en dialog med långivarna angående bolagets långsiktiga finansiella situation. Dialogen är pågåande och konstruktiv.

För att kunna ge en mer omfattande och fullständig bild av situationen har Viking Supply Ships AB beslutat att senarelägga tidpunkten för avgivandet av 2015 års bokslutskommuniké. Rapporten var tidigare planerad att offentliggöras 11 februari. Det nya datumet blir 29 februari kl 08:30.

I samband med avgivandet av bokslutskommunikén kommer en telefonkonferens att hållas för media, investerare och analytiker den 29 februari kl 10.00, För ytterligare information vänligen se: http://www.vikingsupply.com/investorrelations.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christian W. Berg, VD, tel.nr. +45 41 77 83 80, e-mail christian.berg@vikingsupply.com

Morten G. Aggvin, Direktör IR & Treasury, tel.nr. +47 41 04 71 25, e-mail ir@vikingsupply.com

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och småbulk. Bolaget har totalt cirka 500 anställda och omsättningen 2014 uppgick till 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Viking Supply Ships AB är skyldig att göra denna information offentliggörs enligt marknadslagen värdepappersmarknaden och / eller lagen om handel med finansiella instrument (Sw: lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument). Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2016, 08:30.

Prenumerera

Dokument & länkar