Delårsrapport januari-september 2011

Tredje kvartalet 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 847 MSEK (593)
  • Resultat före skatt uppgick till -167 MSEK (778)
  • Resultat efter skatt uppgick till -136 MSEK (795)
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -2,5 SEK (26,3)

Januari-september 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 086 MSEK (1 754)
  • Resultat före skatt uppgick till -305 MSEK (663)
  • Resultat efter skatt uppgick till -241 MSEK (836)
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -4,3 SEK (29,3)

 
Under det tredje kvartalet kan vi konstatera att det oroliga läget i den internationella ekonomin har påverkat oss och att återhämtningen från den finansiella krisen 2009 har bromsats upp. Resultatet för det tredje kvartalet är otillfredsställande och uppgår till -136 MSEK varav -105 MSEK utgörs av omstruktureringskostnader.
  En extra bolagsstämma kommer att hållas måndagen den 7 november. Stämman kommer bland annat ta ställning till godkännande av styrelsens beslut om nyemission om cirka 555 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt styrelsens förslag om förvärv av SBS Marine.
  Det är min och styrelsens uppfattning att uppdelningen av TransAtlantic i två separata bolag leder till två mer fokuserade verksamheter som kommer att stärka båda bolagen.

 
Rolf Skaarberg

Verkställande Direktör

 
Telefonkonferens

Med anledning av delårsrapporten kommer en telefonkonferens att hållas torsdagen den

3 november kl 11.00 med TransAtlantics VD Rolf Skaarberg och CFO Gunnar Modalen. För vidare information se hemsidan www.rabt.se.

De som önskar delta i telefonkonferensen ringer;
Telefonnummer 08-23 23 90, möteskod 892 111,
5 minuter för start.
 

Delårsrapporten återfinns i sin helhet på bolagets hemsida, www.rabt.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar