Fartygsförsäljning SBS Cirrus

Viking Supply Ships har genom sitt helägda dotterbolag Viking Supply Ships Limited, avyttrat sitt sk. platform supply-fartyg SBS Cirrus, byggt 1985. Transaktionen genomförs som ett led av Viking Supply Ships strategiska fokus på modernt tonnage. Fartyget levererades till dess nya ägare igår den 16 september 2014. Försäljningen kommer att ha en positiv inverkan på bolagets resultat tredje kvartalet 2014 med motsvarande 0,8 miljoner norska kronor.

Efter försäljningen av SBS Cirrus kommer Viking Supply Ships flotta att bestå av åtta sk. anchor handling tug supply-fartyg och fem platform supply-fartyg.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian W. Berg, verkställande direktör Viking Supply Ships, ph. +45 41 77 83 80

  
Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; TransAtlantic och Viking Supply Ships. Bolaget har cirka 780 anställda och omsättningen för 2013 uppgick till MSEK 2 925. Affärsområdet TransAtlantic är uppdelat i tre divisioner; Container, RoRo och Bulk. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se

Informationen är sådan som Rederi AB TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 september 2014 kl. 08:30.

Taggar:

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar