Förändring av antalet aktier och röster i Viking Supply Ships

Report this content

Viking Supply Ships AB meddelar idag att antalet aktier och röster i Viking Supply Ships har ändrats under november 2021 till följd av den företrädesemission och riktade kvittningsemission av aktier (provision för emissionsgaranti) som tidigare informerats om och som tillsammans resulterade i en ökning av 170 643 aktier av serie A och 3 380 146 aktier av serie B.

Före nyemissionerna fanns sammanlagt 9 327 339 aktier i Viking Supply Ships, varav 455 055 aktier av serie A, motsvarande 4 550 550 röster, och 8 872 284 aktier av serie B, motsvarande 8 872 284 röster, totalt motsvarande 13 422 834 röster.

Per den 30 november 2021 finns det sammanlagt 12 878 128 aktier i Viking Supply Ships, varav 625 698 aktier av serie A, motsvarande 6 256 980 röster, och 12 252 430 aktier av serie B, motsvarande 12 252 430 röster, totalt motsvarande 18 509 410 röster.

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2021 kl. 15.00 CET.

FÖR VIDARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Trond Myklebust, VD, tfn +47 95 70 31 78 e-mail trond.myklebust@vikingsupply.com 

Morten G. Aggvin, CFO, tfn +47 41 04 71 25, e-mail morten.aggvin@vikingsupply.com

KORT OM VIKING SUPPLY SHIPS

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore- och isbrytartjänster, med verksamhet huvudsakligen i de arktiska och sub-arktiska områdena. Bolaget utför även verksamheten och hanteringen av de fem isbrytare som ägs av den svenska staten (Sjöfartsverket). Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

Dokument & länkar