Förnyat kontrakt med Sjöfartsverket

Viking Supply Ships har tilldelats ett sjuårigt kontrakt för management av den svenska isbrytarflottan. Kontraktet är en fortsättning på ett management som påbörjades år 2000. Kontraktet är på marknadsvillkor.

Managementkontraktet med Sjöfartsverket är ett strategiskt viktigt kontrakt för Viking Supply Ships och stärker ytterligare företagets position som en världsledande operatör av isbrytare och offshorefartyg byggda för arktiska förhållanden och svåra områden. Företaget opererar nu fem statsisbrytare, tre isbrytande ankarhanterare, fyra isklass 1A ankarhanterare, samt fem PSV fartyg och en ankarhanterare(de senare utan isklass).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian W. Berg, verkställande direktör, tfn. +45 41 77 83 80

 

Viking Supply Ships AB (publ) är moderbolag i en svensk rederikoncern med huvudkontor i Göteborg. Koncernen bedriver sin verksamhet i fem segment: Anchor Handling Tug Supply fartyg (AHTS), Platform Supply Vessels (PSV), Services, Ship Management samt genom dotterbolaget TransAtlantic AB. Verksamheten är fokuserad inom offshore och isbrytning primärt i Arktiska samt subarktiska områden, samt inom RoRo och container feeder service i huvudsak mellan Östersjöområdet och kontinenten. Koncernen har ca 800 anställda och omsättningen för 2014 uppgick till 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se.

Informationen är sådan som Viking Supply Ships AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2015 kl. 08:50.  

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar