FÖRSÄLJNING AV FARTYG OCH NEDSKRIVNING AV VISSA BOKFÖRDA VÄRDEN I Q2 OCH VÄGLEDNING ANGÅENDE EN FÖRVÄNTAD FÖRLUST UNDER DET ANDRA HALVÅRET

Pressmeddelande

10 augusti 2018

Viking Supply Ships AS, ett helägt dotterbolag till Viking Supply Ships AB (VSS) har sålt sina tre isbrytare Tor Viking, Balder Viking och Vidar Viking till Her Majesty the Queen in Right of Canada.

Försäljningens påverkan på nettoresultatet förväntas uppgå till 274 MUSD och kommer att bokföras under Q3. Transaktionen förväntas slutföras i slutet av augusti.

VSS kommer att rapportera ett nettoresultat för det första halvåret till en förlust om 40 MUSD, bestående av en förlust från försäljningen av tre stycken PSV-fartyg om 12 MUSD, en nedskrivning av de bokförda värdena av de kvarvarande PSV-fartygen om 8 MUSD samt en rörelseförlust om 20 MUSD. Offshore-marknaden har varit en besvikelse under det första halvåret, och den mycket svaga marknaden har lett till att både dagsrater och nyttjandegrad förblivit på otillfredsställande nivåer.

Vidare förväntar sig bolaget att bokföra en förlust om cirka 18 MUSD från den planerade försäljningen av Odin Viking, vilken förväntas bokföras under Q3 eller Q4. Ännu har inte avtal ingåtts.

Vi förväntar oss en fortsatt svag marknad och en rörelseförlust även för det andra halvåret 2018.

Efter de ovanstående transaktionerna kommer VSS flotta att bestå av tre stycken Ice-1A-klassade och ett Ice-1A Super-klassat AHTS-fartyg, ett vanligt AHTS-fartyg (Odin Viking) samt två PSV-fartyg, varav de senare tre fartygen marknadsförs för försäljning.

VSS kommer att bibehålla sin kärnkompetens inom verksamhet där det råder svåra förhållanden och genom kontraktet med Sjöfartsverket kommer VSS också att bibehålla sin isbrytarkompetens.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Bengt A. Rem, Styrelseordförande, tel. +47 23117019, e-post bengt.rem@kistefos.no 

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore- och isbrytartjänster, med verksamhet huvudsakligen i de arktiska och sub-arktiska områdena. Bolaget utför även verksamheten och hanteringen av de fem isbrytare som ägs av den svenska staten (Sjöfartsverket). Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2018 kl. 16.00 CET.  

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar