Säsongen 2014 för Tor Viking har blivit avbokad

Det tidigare kommunicerade charterkontraktet för “Tor Viking” gäller för säsongerna 2014 och 2015 i sub-arktiska farvatten med optioner för 2016-2017. Varaktigheten varje säsong omfattar cirka 7 månader inkluderande mobilisering och demobilisering med början omkring den 1a maj varje år.

Borrsäsongen 2014 har nu blivit avbokad av befraktaren. Enligt kontraktet kommer VSS erhålla en avbokningsersättning.

Kontraktet gäller fortsatt för de årerstående perioderna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

CEO Viking Supply Ships Christian W. Berg: tfn +45 41 77 83 80.


  
Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Bolaget har cirka 850 anställda och omsättningen för 2013 uppgick till MSEK 2 925. Affärsområdet Industrial Shipping är uppdelat i tre divisioner; Container, RoRo och Bulk. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2014 kl. 08:30

Taggar:

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar