Stämmokommunikè Viking Supply Ships AB (PUBL)

Report this content

Vid extra bolagstämma i Viking Supply Ships AB (publ) den 12 juni 2015 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att genom efterutdelning till aktieägarna utdela 0,55 kronor per aktie, vilket motsvarar 97 594 375 kronor. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till tisdagen den 16 juni 2015 och utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 22 juni 2015.

Investor Relations:

Christian W. Berg, verkställande direktör, tfn. +45 41 77 83 80

Viking Supply Ships AB (publ) är moderbolag i en svensk rederikoncern med huvudkontor i Göteborg. Koncernen bedriver sin verksamhet i fem segment: Anchor Handling Tug Supply fartyg (AHTS), Platform Supply Vessels (PSV), Services, Ship Management samt genom dotterbolaget TransAtlantic AB. Verksamheten är fokuserad inom offshore och isbrytning primärt i Arktiska samt subarktiska områden, samt inom RoRo och container feeder service i huvudsak mellan Östersjöområdet och kontinenten. Koncernen har ca 800 anställda och omsättningen för 2014 uppgick till 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se.

Informationen är sådan som Viking Supply Ships AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2015 kl. 15:45.

Prenumerera

Dokument & länkar