Styrelsen i Viking Supply Ships föreslår utdelning till aktieägarna om 116 kronor per aktie och kallar till årsstämma att hållas den 6 mars 2019

Pressmeddelande

4 februari 2019

Styrelsen i Viking Supply Ships AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att kalla till årsstämma, att hållas den 6 mars 2019 och inte som tidigare kommunicerats den 7 mars 2019, samt att föreslå årsstämman att besluta om en utdelning om 116 kronor per aktie (totalt 1 081 971 324 kronor).

Styrelsens utdelningsförslag lämnas mot bakgrund av att Bolaget, som tidigare kommunicerats, under det tredje kvartalet 2018 avyttrade tre isbrytare till Her Majesty the Queen in Right of Canada. Bolaget kommer i enlighet med omstruktureringsavtalet med långivarna att återbetala samtliga banklån, vilket innebär att Bolaget därefter kommer att vara skuldfritt. Styrelsens utdelningsförslag följer styrelsens policy som innebär att beslut om utdelning ska grundas på en sammanvägning av koncernens lönsamhetssituation, framtida investeringsplaner och finansiella ställning.

Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras senare idag genom ett separat pressmeddelande och även hållas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.vikingsupply.com. Bolagets bokslutskommuniké för 2018 kommer att publiceras den 7 februari 2019.


För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Morten G. Aggvin, Interim CFO, tfn +47 41 04 71 25, e-mail morten.aggvin@vikingsupply.com 

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2019 kl.13:00. 

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore- och isbrytartjänster, med verksamhet huvudsakligen i de arktiska och subarktiska områdena. Bolaget utför även verksamheten och hanteringen av de fem isbrytare som ägs av den svenska staten (Sjöfartsverket). Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar