TransAtlantic ser över organisationen för att reducera kostnader - påbörjar diskussioner med fackföreningar

TransAtlantics affärsområde Industrial Shipping har dragits med stor förlust de senaste åren. En svag fraktmarknad i kombination med höga driftkostnader är orsak till att man nu ser över hela organisationen, inklusive fartygens besättningskostnader. Förhandlingar tas upp med berörda fackförbund för att göra en organisationsöversyn.

Totalt är cirka 450 personer anställda, varav 130 svenska sjömän, inom affärsområde Industrial Shipping. Flottan består av 48 fartyg och av dessa opereras åtta torrlastfartyg under svensk flagg.

- Det är oerhört viktigt för oss att bibehålla vår höga servicenivå samt säkerställa kvalitet och leveranser till alla våra kunder, säger Kim Sörensen, Chef för affärsområdet Industrial Shipping inom Rederi AB TransAtlantic. Vi gör denna organisationsöversyn med stark optimism om förbättringar och ökad effektivitet.

- Vi vänder samtidigt nu på varenda sten för att minska våra egna kostnader, fortsätter han. Vi ska skapa ett starkt företag med tillväxt och lönsamhet och för att uppfylla detta krävs att vi gör ett antal åtgärder.

För ytterligare information, vänligen kontakta informationschef Carina Dietmann tel. 031-763 2334

Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Fartygsflottan består av sammanlagt 62 fartyg och bolaget har cirka 850 anställda. Omsättningen för 2011 uppgick till MSEK 2 989. Affärsområdet Industrial Shipping är uppdelat i fem divisioner; Bulk, Container, RoRo Baltic, Short Sea Bulk och Integrated Logistics. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se  

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2012 kl.14.30

Taggar:

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar