Viking Supply Ships AB (Publ) Delårsrapport januari-juni 2020

Report this content

Pressmeddelande 

14 augusti 2020

I likhet med föregående kvartal har även det andra kvartalet påverkats av låga oljepriser och COVID-19 situationen. Intäkterna minskade under kvartalet till 60 MSEK (111). EBITDA för det andra kvartalet var negativt och uppgick till -34 MSEK (6). Kvartalsresultatet blev -54 MSEK (-19). Intäkterna för det första halvåret uppgick till 130 MSEK (189), medan EBITDA uppgick till -71 MSEK (-16). Resultatet för det första halvåret uppgick till -132 MSEK (-36).

ANDRA KVARTALET 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 60 MSEK (111)
 • Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till -34 MSEK (6)
 • Resultat efter skatt uppgick till -54 MSEK (-19)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -5,8 SEK (-2,0)

JANUARI-JUNI 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 130 MSEK (189)
 • Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till -71 MSEK (-16)
 • Resultat efter skatt uppgick till -132 MSEK (-36)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -14,2 SEK (-3,8)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER DET ANDRA KVARTALET 2020

 • EBITDA för det andra kvartalet uppgick till -34 MSEK (6).
 • De genomsnittliga dagsraterna under det andra kvartalet 2020 uppgick till 23 100 USD (32 300), medan genomsnittlig utnyttjandegrad uppgick till 28 % (72).
 • COVID-19 situationen har kraftigt påverkat verksamheten för samtliga rederier. Den dagliga driften har försvårats med anledning av de reserestriktioner och karantänsbestämmelser som införts. Dessutom har marknadsaktiviteterna påverkats eftersom ett flertal riggar på grund av rådande situation tillfälligt har tagits ur drift. Den minskade efterfrågan på olja har också skapat en stor osäkerhet kring marknadsutsikterna för OSV-industrin. Dessa faktorer har bidragit till att VSS temporärt har lagt upp ett av AHTS-fartygen. 
 • Koncernen har tecknat kontrakt med ett större oljebolag för Magne Viking. Fartyget har sedan mitten av juni opererat på detta kontrakt i ett område där det råder svåra väderförhållanden. Kontraktet löper fast på 80 dagar, med förlängningsoption på ytterligare 80 dagar.
 • Geir Karlsen har utsetts till Chief Operational Officer i koncernen. Han är övergripande operativt ansvarig i koncernen, samt ingår i koncernens management team.
 • Koncernen har mottagit uppsägning av managementkontraktet för PSV-fartyget Defender, som koncernen har opererat på uppdrag av Vard. Fartyget har återlämnats till ägaren efter utgången av kvartalet.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER DET FÖRSTA KVARTALET 2020

 • Efter utgången av kvartalet blev Loke Viking tilldelat kontrakt av ett större oljebolag för operationer i en region där det råder svåra förhållanden. Arbetet förväntas starta i mitten av november och har en löptid på upp till 165 dagar inklusive förlängningsoptioner.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Trond Myklebust, VD, tfn +47 95 70 31 78 e-mail trond.myklebust@vikingsupply.com  

Morten G. Aggvin, CFO, tfn +47 41 04 71 25, e-mail morten.aggvin@vikingsupply.com

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore- och isbrytartjänster, med verksamhet huvudsakligen i de arktiska och sub-arktiska områdena. Bolaget utför även verksamheten och hanteringen av de fem isbrytare som ägs av den svenska staten (Sjöfartsverket). Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 augusti 2020 08:30 CET.