VIKING SUPPLY SHIPS AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019

Report this content

Pressmeddelande 

9 maj 2019

FÖRSTA KVARTALET 2019                                                 

  •  Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 78 MSEK (84)
  •  Resultat före kapitalkostnader för kvarvarande verksamhet, EBITDA, uppgick till -22 MSEK (-22),
  •  Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -17 MSEK (-85)
  •  Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet per aktie uppgick till -1,8 SEK (-10,0)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER DET FÖRSTA KVARTALET 2019 

  •  EBITDA för det första kvartalet för kvarvarande verksamhet uppgick till -22 MSEK (-22).
  •  De genomsnittliga dagsraterna under det första kvartalet 2019 uppgick till 41 800 USD (33 600), medan genomsnittlig utnyttjandegrad uppgick till 35 % (46).
  •  PSV fartyget Idun Viking överlämnades i mitten av januari 2019 till sin nya ägare. Transaktionen innebar ingen resultatpåverkan, men en positiv likviditetseffekt om 22 MSEK.
  •  Försäljningen av tre av koncernens isbrytara har medfört att koncernens finansiella situation väsentligt förbättrats. Koncernen har i enlighet med omstruktureringsavtalet med långivarna återbetalat samtliga banklån, vilket innebär att koncernen är skuldfri.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER DET FÖRSTA KVARTALET 2019         

  •  Efter utgången av kvartalet har koncernen tilldelats kontrakt för tre av sina fartyg. Brage- och Njord Viking kommer under 45 till 90 dagar att operera för Shell UK, medan Loke Viking under 2,5 till 4 månader kommer att operera för GNS.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Trond Myklebust, VD, tfn +47 95 70 31 78 e-mail trond.myklebust@vikingsupply.com  

Morten G. Aggvin, Interim CFO, tfn +47 41 04 71 25, e-mail morten.aggvin@vikingsupply.com 

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore- och isbrytartjänster, med verksamhet huvudsakligen i de arktiska och sub-arktiska områdena. Bolaget utför även verksamheten och hanteringen av de fem isbrytare som ägs av den svenska staten (Sjöfartsverket). Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 08:30 CET. 

Prenumerera