VIKING SUPPLY SHIPS AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2020

Report this content

Pressmeddelande 

18 maj 2020

Koncernens resultat påverkades av lägre intäkter och en svag utveckling av finansnettot. Intäkterna minskade under kvartalet till 70 MSEK (78). EBITDA för det första kvartalet var negativt och uppgick till -37 MSEK (-22). På grund av finansnettot om – 20 MSEK (25), blev resultatet -78 MSEK vilket är 61 MSEK sämre än motsvarande kvartal 2019.

FÖRSTA KVARTALET 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 70 MSEK (78)
  • Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till -37 MSEK (-22)
  • Resultat efter skatt uppgick till -78 MSEK (-17)
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -8,4 SEK (-1,8)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER DET FÖRSTA KVARTALET 2020

  • EBITDA för det första kvartalet uppgick till -37 MSEK (-22).
  • De genomsnittliga dagsraterna under det första kvartalet 2020 uppgick till 31 300 USD (41 800), medan genomsnittlig utnyttjandegrad uppgick till 31 % (35).

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER DET FÖRSTA KVARTALET 2020

  • COVID-19 situationen har kraftigt påverkat samtliga rederier. Den dagliga driften har försvårats med anledning av de reserestriktioner och karantänsbestämmelser som införts. Dessutom har marknadsaktiviteterna påverkats eftersom ett flertal riggar på grund av rådande situation tillfälligt har tagits ur drift. Den minskade efterfrågan på olja har också skapat en stor osäkerhet kring marknadsutsikterna för OSV-industrin. Dessa faktorer har bidragit till att VSS efter utgången av kvartalet har beslutat att temporärt lägga upp Loke Viking. 
  • Efter kvartalets utgång tecknade koncernen kontrakt för Magne Viking med ett större oljebolag. Fartyget kommer att operera i en region där det råder svåra förhållanden på ett fast kontrakt med en löptid på 80 dagar, med option till förlängning på ytterligare 80 dagar. Chartern förväntas börja i mitten av juni.
  • Efter utgången av kvartalet utsågs Geir Karlsen till Chief Operational Officer i koncernen. Han kommer att vara övergripande operativt ansvarig i koncernen, samt ingå i koncernens management team.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Trond Myklebust, VD, tfn +47 95 70 31 78 e-mail trond.myklebust@vikingsupply.com  

Morten G. Aggvin, CFO, tfn +47 41 04 71 25, e-mail morten.aggvin@vikingsupply.com

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore- och isbrytartjänster, med verksamhet huvudsakligen i de arktiska och sub-arktiska områdena. Bolaget utför även verksamheten och hanteringen av de fem isbrytare som ägs av den svenska staten (Sjöfartsverket). Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2020 08:30 CET.

 

Dokument & länkar