Viking Supply Ships AB (publ) Delårsrapport januari-september 2018

Pressmeddelande 

9 november 2018

TREDJE KVARTALET 2018

 •  Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 72 MSEK (93)
 •  Resultat före kapitalkostnader för kvarvarande verksamhet, EBITDA, uppgick till 2 467 MSEK (-15), varav 2 495 MSEK är hänförligt till fartygsförsäljningar
 •  Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 2 227 MSEK (-99)
 •  Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet per aktie uppgick till 238,7 SEK (-24,5)

JANUARI-SEPTEMBER 2018

 •  Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 248 MSEK (264)
 •  Resultat före kapitalkostnader för kvarvarande verksamhet, EBITDA, uppgick till 2 407 MSEK (-116) varav 2 495 MSEK är hänförligt till fartygsförsäljningar
 •  Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 1 874 MSEK (-200)
 •  Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet per aktie uppgick till 206,8 SEK (-49,0)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER DET TREDJE KVARTALET 2018 

 •  EBITDA för det tredje kvartalet för kvarvarande verksamhet, inklusive rearesultat från avyttrade fartyg, uppgick till 2 467 MSEK (-15). EBITDA justerat för rearesultat från avyttrade fartyg, uppgick till -28 MSEK (-15).
 •  De genomsnittliga dagsraterna under det tredje kvartalet 2018 uppgick till 27 100 USD (37 500) för AHTS-fartygen, medan genomsnittlig utnyttjandegrad uppgick till 56 % (36).
 •  De tre isbrytarna Tor Viking, Balder Viking och Vidar Viking såldes under det tredje kvartalet till ”Her Majesty the Queen in Right of Canada”. Fartygen levererade till sin nya ägare i september, och samtidigt erhölls full betalning för fartygen. Försäljningen har medfört en reavinst om 2 495 MSEK.
 •  De två kvarvarande PSV-fartygen, Idun Viking och Frigg Viking, har under kvartalet skrivits ned med totalt 18 MSEK. 
 •  AHTS fartyget Odin Viking har under kvartalet skrivits ned med totalt 137 MSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER DET TREDJE KVARTALET 2018

 •  Avtal har tecknats om försäljning av de tre kvarvarande bulkfartygen. Fartygen skall enligt avtalen levereras till sina nya ägare under det fjärde kvartalet 2018. Försäljningarna, som innebär att all kvarvarande verksamhet i TransAtlantic AB har avvecklats, väntas medföra en positiv likviditetseffekt om ca 18 MSEK, samt ett positivt resultat om ca 7 MSEK.
 •  Efter utgången av det tredje kvartalet har avtal tecknats om försäljning av de återstående två PSV-fartygen Idun Viking och Frigg Viking. Försäljningen kommer inte att påverka resultatet det fjärde kvartalet 2018. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Trond MyklebustVD, tfn +47 95 70 31 78 e-mail trond.myklebust@vikingsupply.com  

Morten G. AggvinInterim CFO tfn +47 41 04 71 25, e-mail morten.aggvin@vikingsupply.com 

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore- och isbrytartjänster, med verksamhet huvudsakligen i de arktiska och sub-arktiska områdena. Bolaget utför även verksamheten och hanteringen av de fem isbrytare som ägs av den svenska staten (Sjöfartsverket). Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2018 08:30 CET. 

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com