Viking Supply Ships AB saminvesterar i nya fartyg

Report this content

Pressmeddelande

25 oktober 2019

Viking Supply Ships AB (“Koncernen”) har i partnerskap med fonder som förvaltas av Borealis Maritime ingått kontrakt om att köpa två fartyg som är under nybyggnation. Koncernen har av Borealis Maritime, i tillägg till delägarskapet, tilldelats fullt operationellt och kommersiellt management på fartygen.

De två nya fartygen är avancerade Platform Supply Vessels (PSV) med Wärtsilä VS 4411 DF Design, och kommer att färdigställdas av Remontowa Shipbuilding S.A. i Gdansk, Polen. Leverans från varvet beräknas ske i Q4 2020 respektive Q1 2021.

Fartygen kommer att vara miljövänliga med möjlighet till ”dual-fuel”, vilket innebär att de kan framdrivas antingen med LNG eller MGO. Dessutom kommer fartygen även att vara utrustade med batteripaket vilket är en teknik som ytterligare kommer att reducera bränsleförbrukning och utsläpp. Fartygen kommer att komplettera den befintliga fartygsflottan, och ytterligare stärka koncernens förmåga att tillhandahålla tjänster där det råder svåra väderförhållanden.

Köpeskillingen kommer inte att offentliggöras, men kontraktet har ingåtts med en avsevärd rabatt jämfört med både de ursprungliga kontraktsvillkoren och bedömda nybyggnadspriser för motsvarande fartyg.

Fartygsfakta:

Design: VS4411DF

LOA 89,2 m

Beam 19 m

ICE–1C

10,800 BHP

DP II

Deck Area 980 m2

Stand by

Oil Rec

FIFI II

För ytterligare information, kontakta:

Trond Myklebust, CEO, ph. +47 95 70 31 78, e-mail trond.myklebust@vikingsupply.com

Morten G. Aggvin, CFO, ph. +47 41 04 71 25, e-mail morten.aggvin@vikingsupply.com

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore och isbrytning, med inriktning på Arktiska och subarktiska områden. Bolaget bedriver även ship management för de fem svenska statsisbrytarna på uppdrag av Sjöfartsverket. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 Oktober 2019, 13.00 CET.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar