Viking Supply Ships och Sakhalin Energy startar samarbete

I november 2011 offentliggjorde TransAtlantic att dess affärsområde Viking Supply Ships ingått avtal med Sakhalin Energy Investment Company Ltd. (”Sakhalin Energy”) för en period om 2,5 år med option om förlängning om ytterligare 4x3 månader för fartyget Vidar Viking. Avtalet med Sakhalin Energy var villkorat av slutgiltigt godkännande från berörda banker samt godkännande av styrelsen i Rederi AB TransAtlantic. Detta är nu klart.

Vidar Viking kommer att utföra tjänster kring isbrytning, ankarhantering samt övrig support med start sommaren 2012. Totala bruttokontraktsvärdet uppgår till i storleksordningen USD 70 miljoner. Fartyget kommer att initialt under sex månader segla under svensk flagg och därefter under dubbel flagg, cypriotisk/rysk med rysk besättning.

- Detta kontrakt innebär ett viktigt steg för vårt företag, säger Christian W. Berg, VD för Viking Supply Ships. Vi ser en stor potentiell efterfrågan av isförstärkta OSVs* och isbrytarfartyg i ryska regioner, så kontraktet går helt i linje med vår fartygs- och affärsstrategi.

För ytterligare information, vänligen kontakta Tord Ytterdahl, affärschef på Viking Supply Ships, tel +47 91 36 96 57.

* Offshore Supply VesselsRederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Fartygsflottan består av sammanlagt 62 fartyg och bolaget har cirka 850 anställda. Omsättningen för 2011 uppgick till MSEK 2 989. Affärsområdet Industrial Shipping är uppdelat i fem divisioner; Bulk, Container, RoRo Baltic, Short Sea Bulk och Integrated Logistics. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se  

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2012 kl.13.00.

Taggar:

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar