Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003 Perioden 1/1 2003 - 31/3 2003 · Nettoomsättningen uppgick till 29,2 (82,2) mkr. · Rörelseresultatet uppgick till -14,9 (-8,9) mkr. · Resultat före skatt uppgick till -14,4 (-8,1) mkr. · Kassaflödet efter investeringar uppgick till -12,3 (1,4) mkr. · Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,73 (-0,30)kronor. · Orderstocken uppgick till 63,1 (186) mkr. Väsentliga händelser efter periodens slut · Order på SMS-terminaler från Isolektra i Holland (KPN). · Ett åtgärdsprogram med en besparingseffekt på 13 mkr för 2003 är under genomförande. Perioden 1/1 2003 - 31/3 2003 Inom affärsområde Telecom har marknaden under första kvartalet varit fortsatt svag, bland annat beroende på störningar från kriget i Mellanöstern, den region där affärsområde Telecom har fått de senaste strategiska affärerna. Frost & Sullivan lämnade en rapport om SMS i fasta nätet under första kvartalet där man förväntar sig att tjänsten kommer att lanseras av de traditionella fastnätsoperatörerna i Europa och Asien under 2003 och 2004. Vidare konstateras att av alla SMS som skickas i mobilnätet är ca 50 % skickade från hemmet (500 miljoner SMS/ dag). Detta gör att det finns en enorm potential för operatörerna att erbjuda ett alternativt sätt att skicka SMS från hemmet. Inom affärsområde Microwave har ett flertal orders tecknats. Det sammanlagda värdet uppgår till cirka 5,9 mkr. Viking Telecom var även i år med på Cebitmässan i Hannover. Intresset för våra produkter var större än någonsin. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00860/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00860/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Viking Telecom har bytt namn och heter numera Phonera

Dokument & länkar