Viking skriver avtal med Teracom

Viking skriver avtal med Teracom Viking har skrivit ramavtal med Teracom AB, Sveriges största radio- och tv-operatör, beträffande transmissionutrustning. Avtalet löper på fem år och har, beroende på utbyggnadstakt, ett uppskattat värde på cirka 10 miljoner kronor. Utrustningen är utvecklad i samarbete med Vikings Norska partner AXXESSIT och erbjuder kostnadseffektiv access och transport av tal och data. Utrustningen är bland annat framtagen för operatörer och nätägare som levererar tal- och datatjänster över optisk fiber eller radio. Viking Telecom (publ.) koncernen utvecklar och marknadsför accessprodukter för befintliga och framtida kommunikationsnät inom affärsområdena Telecom och Microwave. Bolaget har sitt säte i Göteborg och aktiva dotterbolag i Sverige och Hong Kong samt ett hälftenägt samriskbolag i Norge. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista, under listnamnet VIKT. För mer information -- www.viking- telecom.com. För ytterligare information kontakta: Rickard von Horn Lars Granbom VD Viking Telecom AB VD Viking Microwave Mobil: 0707-20 46 60 Tel: 031-720 69 64, mobil: 0736-82 69 64 E-post: rvh@viking-telecom.com E-post: lars.granbom@viking-microwave.com Information finns även på: www.viking-telecom.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00530/wkr0002.pdf

Om oss

Viking Telecom har bytt namn och heter numera Phonera

Dokument & länkar