Viking Telecom överklagar fransk tingsrätts dom.

Viking Telecom överklagar fransk tingsrätts dom. "Viking har genom dom i fransk tingsrätt dömts att betala skadestånd till en fransk f.d. kund med ett belopp om 3 miljoner EUR. Enligt styrelsen och Vikings advokater är domen felaktig såväl i sak som rättsligt, i ett flertal avseenden, framför allt vad gäller skälen till utdömandet av skadeståndet, då dessa redan prövats i den skiljedom som meddelades 2001. Denna franska dom har därför omgående överklagats till fransk hovrätt, där processen kan antas ta ungefär ett år i anspråk. Vidare har den ovan nämnda skiljedom som 2001 meddelades mellan Viking och den franska f.d. kunden nu bekräftats vara verkställbar i Frankrike. Domen från den franska tingsrätten påverkar inte Vikings rätt till skadestånd om cirka 2 miljoner USD enligt den tidigare skiljedomen." Viking Telecom (publ.) koncernen utvecklar och marknadsför accessprodukter för befintliga och framtida kommunikationsnät inom affärsområdena Telecom och Microwave. Bolaget har sitt säte i Göteborg och aktiva dotterbolag i Sverige och Hong Kong samt ett till hälften ägt samriskbolag i Norge. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista, under listnamnet VIKT. För mer information - www.viking- telecom.com <http://www.viking-telecom.com>. För ytterligare information kontakta: Karl-Erik Rasmusson Rickard von Horn Styrelseordförande i Viking Telecom AB tf VD i Viking Telecom AB Tfn 0705-450700 Tfn 0707-204 660 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/29/20030729BIT00810/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/29/20030729BIT00810/wkr0002.pdf

Om oss

Viking Telecom har bytt namn och heter numera Phonera

Dokument & länkar