6 av 10 informerades inte om kostnad för att bryta bundet lån

En ny enkät som Villaägarna genomfört visar att:

  • Nästan 60 procent av bolånekunderna uppger att banken inte har informerat om vad det kostar att bryta ett bundet lån i förtid
  • 32 procent av dem som har bundna bolån uppger att bankkontakten var klart ledande i beslutet att ha bundna lån med olika löptider
  • Drygt en tredjedel av bolånekunderna som bundit sina bolån och spridit dem på olika löptider ångrar det

Enligt nuvarande regler kostar det ungefär 102 000 kronor att i förtid lösa ett femårigt lån på 1,3 miljoner kronor, som ingicks i december 2010 och förfaller 2015.

Många bankkunder får rådet att sprida riskerna genom att dela upp sitt bolån på olika löptider. Men när de bundna bostadslånen av något skäl återbetalas i förtid ska banken kompenseras genom s.k.  ränteskillnadsersättning enligt Konsumentkreditlagen. Reglerna innebär att kunden får tillgodoräkna sig statslåneränta plus en procentenhet.

 En kund som har flera lån på olika löptider sprider visserligen sina risker. Å andra sidan är den kunden nästan helt orörlig på bolånemarknaden eftersom banken vet att lån med löptid kvar är dyra att lösa. Sådana kunder har svårt att förhandla till sig bra räntor, säger Daniel Liljeberg, chefekonom Villaägarnas Riksförbund.

I Villaägarnas enkät uppger 32 procent av dem som bundit och spridit sina bolån att bankkontakten var klart ledande i kundens beslut att sprida bolånet på flera löptider.

 Det är inga småpengar det handlar om för ett hushåll som oväntat måste sälja huset på grund av skilsmässa eller dödsfall. Att bara drygt 40 procent av bankkunderna säger sig känna till reglerna är djupt otillfredsställande, säger Daniel Liljeberg. 

De historiskt höga bolånemarginalerna de senaste två åren gör att hushåll som oförutsett hamnar i läget att man måste återbetala lånet i förtid får betala mycket pengar. Villaägarna anser att istället för statskuldräntorna bör bankernas upplåningsräntor (Stibor, Bostadsobligationer) vara referensräntor vilket skulle lindra kostnaden något för hushåll som hamnar i kläm.

Räkna ut vad det skulle kosta att återbetala ett bundet bolån

Läs hela undersökningen


För mer information:

Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99
Henrik Fahlgren, presskontakt, telefon 070-600 84 18

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 322 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera