Bolånekunder förlorare på bankernas hemlighetsmakeri

Bankerna måste redovisa sina upplåningskostnader på ett öppet och enhetligt sätt. Det kräver Villaägarna mot bakgrund av kvartalsrapporterna från Swedbank, SEB och Nordea. Förbundet är även kritiskt till att Handelsbanken försvårar granskningen av bankens bolånemarginaler.

Trots sjunkande marknadsräntor och trots en intensiv debatt om bankernas bolånemarginaler ökar vinsterna från bolån. Räntenettot för Swedbanks svenska bankverksamhet som till stor del består av bolån har det senaste året ökat med hela 17 procent och det senaste kvartalet med fem procent medan bolånevolymen ökat med endast en procent.

- Tyvärr visar Swedbanks kvartalsrapport idag och SEB:s och Nordeas igår bolånemarginalerna är fortsatt höga, säger Daniel Liljeberg, chefekonom på Villaägarnas Riksförbund.

Under det senaste året har bankernas inlåningsräntor, som bostadsobligationsräntan och Stibor sjunkit kraftigt. Den femåriga bostadsobligationsräntan (BoObl5Y) har sjunkit med cirka 1 procent sedan årsskiftet 2010/2011 medan den bolåneränta som Swedbank erbjuder sina kunder stigit med knappt en procent.

- Vi är dock glada över att Swedbank nu avser att redovisa sina upplåningskostnader offentligt. Men samtidigt frågar vi oss vad de upplåningskostnaderna som SEB och Swedbank nu redovisar öppet representerar? Vi kräver av regeringen att detta övervakas av Finansinspektionen så att det säkerställs att det är korrekta och jämförbara siffror som redovisas, säger Daniel Liljeberg.   

Nyligen meddelade Handelsbanken att de avser att upphöra med rapportering av sina bolånemarginaler till Svenska Bankföreningen. Därmed går banken mot den utveckling som ger ökad öppenhet och som stärker kundernas ställning.

- Handelsbanken är den bank som har högst marginaler på bolån och enligt en tidigare undersökning från Villaägarna den bank som oftast tar bort rabatter på givna bolån. Bankens agerande imponerar inte, säger Daniel Liljeberg. 

För mer information:
Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99
Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, telefon 070-969 19 40


Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 322 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera