Den upplevda otryggheten har ökat

Report this content

Fyra av tio småhusägare i Stockholmsområdet upplever att otryggheten i närområdet har ökat under det senaste året. I riket upplever en tredjedel av småhusägarna att otryggheten i närområdet har ökat. Det visar en ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund. Hela 68 procent av de svarande uppger att de upplever en ökad otrygghet i samhället i stort under det senaste året.

– Vi har märkt av en tilltagande oro och ett större intresse för frågor som rör trygghet och brottslighet bland våra medlemmar, en bild som också bekräftas av svaren på enkäten, säger Lars Anders Johansson, samhällspolitisk expert på Villaägarna.

Villaägarnas arbete med trygghetsfrågor har hittills framförallt fokuserat på villainbrotten, vilka på senare år har minskat i antal. Enkätsvaren indikerar att frågan om otrygghet nu vidgats från den egna bostaden till närområdet och samhället i stort.

– Att oron och den upplevda otryggheten bland småhusägare ökar trots att antalet villainbrott har gått ned, visar att vi behöver höja blicken och ta ett bredare tag om frågor som rör brottslighet och otrygghet, säger Lars Anders Johansson.

Villaägarnas trygghetsenkät genomfördes mellan den 10–17 mars 2020.  Den skickades ut med förbundets nyhetsbrev till 171 315 e-postmottagare. 15 692 personer svarade på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på drygt 9 procent. 66 procent av dem som svarade på enkäten är män, 34 procent är kvinnor. På länsnivå varierar svarsfrekvensen mellan sju och elva procent.

 

Läs artikeln 

https://www.villaagarna.se/debatt/trygghet-och-sakerhet/allt-fler-upplever-otrygghet/
 

Ta del av rapporten (här finns även statistik per län)  

https://www.villaagarna.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/dokument/utredningarrapporter/2020/trygghetsrapport_2020.pdf

För mer information

Lars Anders Johansson, samhällspolitisk expert
Telefon: 0739256017
Epost: larsanders.johansson@villaagarna.se

Lena Södersten, förbundsjurist
Telefon: 0735829349
Epost: lena.sodersten@villaagarna.se

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 311 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar:

Prenumerera

Citat

Att oron och den upplevda otryggheten bland småhusägare ökar trots att antalet villainbrott har gått ned, visar att vi behöver höja blicken och ta ett bredare tag om frågor som rör brottslighet och otrygghet
Lars Anders Johansson, samhällspolitisk expert på Villaägarna.