Det här är de vanligaste hantverksproblemen

Dåligt eller felaktigt utfört arbete är de vanligaste hantverksproblemen. Det uppger hushåll vars hantverksarbete inte gått som planerat, i en ny enkät bland Villaägarnas medlemmar. Andra vanliga orsaker till problem är arbeten som blir dyrare än överenskommet - eller inte klara i tid.

– Många anlitar hantverkare till sommaren för att utföra renoveringar och tillbyggnader. För att minska risken för problem ska man bara anlita kvalitetssäkrade hantverkare, vara noga med att teckna avtal och aldrig betala i förskott, säger Sofia Hellsing, förbundsjurist och känd från tv-programmet Fuskbyggarna.

Bland de husägare som haft problem med hantverkare har så här stor andel haft problem med ett eller flera områden:                                                                                            

Dåligt utfört arbete (t ex ojämnt kaklat, dåligt målat)                          41%              

Byggtekniska felaktigheter                                                                  26%

Arbetet dyrare än överenskommet                                                       22%              

Arbetet blev inte klart i tid                                                                  22%

Hantverkaren var otillgänglig                                                              20%

Dåligt uppträdande (attityd)                                                               19%

Arbetade inte på överrenskomna tider                                                18%              

Dåligt byggmaterial                                                                             9%                

Inte överens om hur avtalet skulle tolkas                                             7%                

Läs mer om enkäten här.

På Villaägarnas webbplats finns fakta om de vanligaste problemen nedbrutet per hantverksområde.

– För att öka tryggheten för våra medlemmar och skapa en sundare byggbransch har Villaägarna lanserat trygghetspaketet Garanterat Renoverat, som gör att du slipper oroa dig när du bygger om eller renoverar, säger Sofia Hellsing.

Så genomfördes undersökningen:

Enkäten var ställd till mottagare av Villaägarnas nyhetsbrev och pågick under perioden 2014-02-13 tom 2014-03-10. Totalt antal respondenter: 2 586.

För mer information:
Henrik Fahlgren, presschef, telefon 070-600 84 18
Julia Kronnäs, pressekreterare, telefon 072-222 04 56

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 295 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera

Media

Media