Duschtråg ökar fuktsäkerheten och minskar vattenskador i badrum

Vattenskador i villor och fritidshus kostar varje år cirka fyra miljarder kr. Skadorna skulle kunna minska om man använde bättre golv- och golvbrunnslösningar visar en ny rapport från Villaägarna. Genom att använda fabrikstillverkade duschtråg minskar risken för att bygga fel ute på byggarbetsplatserna.

Undersökningen visar att riskerna för fuktskador ökar när man bygger badrum och golvbrunnen installeras i lätt bjälklag som till exempel spånskiva samt om man använder en väggnära golvbrunn eller en väggbrunn. Däremot minskar riskerna för fuktskador om golvbrunnen installeras i tungt bjälklag som till exempel betong och om man använder ett duschtråg i eller över golvnivå. Detta är betydligt vanligare utomlands än i Sverige. 

- Anledningen till att duschtråg är fuktsäkrare beror på den dubbla fuktsäkerheten. Fukten måste ta sig förbi duschtråget och tätskiktet för att kunna ta sig ned och skada underliggande golvkonstruktion.  I Sverige finns för det mesta bara ett hinder, tätskiktet, säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert på Villaägarnas Riksförbund 

Duschtrågen är fabrikstillverkade, vilket minskar risken för byggfel, då färre känsliga arbetsmoment behöver utföras för hand i badrummet. Det är främst precisionen på brunnsgenomföringen och lutningen som förbättras genom fabrikstillverkningen. I många fall blir golvet också starkare, så att det inte sviktar vid brunnen. Det minskar risken för rörelserelaterade problem. Jämfört med vanligt klinkergolv blir det mycket enklare att få till rätt höjd på golvbrunnen och fallet till brunnen, eftersom det monteras senare i byggprocessen och är delvis förtillverkat.

- När man ska montera en vanlig golvbrunn och spackla fall på plats, kräver detta ofta ett flertal komplicerade arbetsmoment och olika hantverkare. Det ökar risken för att något arbetsmoment misslyckas och att fuktskador uppstår. När det gäller väggbrunnar och väggnära brunnar har dessa ofta en komplex anslutning till tätskikt och ytskikt. Även det ökar risken för fuktskador, säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert på Villaägarnas Riksförbund.

 

För mer information

Johan Smeds, byggnadsteknisk expert Villaägarna, 010-750 01 27

Ulf Stenberg, chefsjurist Villaägarna, 070-251 20 90

Alexandra Svenonius, kommunikationschef Villaägarna, 073-267 10 15

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 324 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar:

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Duschtråg är fuktsäkrare. Fukten måste ta sig förbi duschtråget och tätskiktet för att kunna ta sig ned och skada underliggande golvkonstruktion. I Sverige finns för det mesta bara ett hinder, tätskiktet.
Johan Smeds, byggnadsteknisk expert på Villaägarnas Riksförbund