Elområdena höjer skatten i Sydsverige med 250 miljoner

Sverige har delats in i fyra elområden, vilket lett till stora prisskillnader mellan olika delar av landet. Utöver ett högre elpris, tvingas nu elkunderna i Sydsverige att betala 250 miljoner kronor extra i moms per år till staten. 

Den 1 november delades Sverige in i fyra elområden. Det innebär att elpriset varierar med var man bor. Mest märkbart blir det i Skåne och Södra Götaland, där elpriserna sedan införandet har legat på samma nivå som i Köpenhamn, med undantag för 10 timmar då det utfördes arbete i nätet.

Hushållskunder betalar utöver själva grossistpriset på el även för elcertifikat, energiskatt och till sist moms på hela summan. Sydsveriges högre elpris kommer därför att generera större momsintäkter till staten – med nuvarande prisskillnader uppskattningsvis 250 miljoner kronor om året.

- Utbyggnaden av stamnätet har hittills finansierats av alla elkunder. Nu låter man södra Sverige stå för hela notan självt, och dessutom få höjd skatt, i och med momseffekten. För att kompensera för detta föreslår vi att elskatten sänks – i ett första steg i Sydsverige, och sedan när prisskillnaderna byggts bort, i hela landet, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.

Det har framhållits att skillnaderna i grossistpriser på el gör nytta, i och med att de styr investeringar i elnät och produktion.

- En skattesänkning skulle inte störa dessa prissignaler, utan endast åtgärda den negativa fördelningsprofilen, säger Jakob Eliasson, energipolitisk expert på Villaägarna.

Läs mer om Villaägarnas förslag till förändrad energipolitik.

Villaägarnas upprop på Facebook: Elprisområde 4 - nej tack

För mer information:
Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, telefon 0709-69 19 40
Jakob Eliasson,energipolitisk expert, telefon 0768-48 13 00

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 323 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Prenumerera