Elområdena höjer skatten i Sydsverige med 250 miljoner

Sverige har delats in i fyra elområden, vilket lett till stora prisskillnader mellan olika delar av landet. Utöver ett högre elpris, tvingas nu elkunderna i Sydsverige att betala 250 miljoner kronor extra i moms per år till staten. 

Den 1 november delades Sverige in i fyra elområden. Det innebär att elpriset varierar med var man bor. Mest märkbart blir det i Skåne och Södra Götaland, där elpriserna sedan införandet har legat på samma nivå som i Köpenhamn, med undantag för 10 timmar då det utfördes arbete i nätet.

Hushållskunder betalar utöver själva grossistpriset på el även för elcertifikat, energiskatt och till sist moms på hela summan. Sydsveriges högre elpris kommer därför att generera större momsintäkter till staten – med nuvarande prisskillnader uppskattningsvis 250 miljoner kronor om året.

- Utbyggnaden av stamnätet har hittills finansierats av alla elkunder. Nu låter man södra Sverige stå för hela notan självt, och dessutom få höjd skatt, i och med momseffekten. För att kompensera för detta föreslår vi att elskatten sänks – i ett första steg i Sydsverige, och sedan när prisskillnaderna byggts bort, i hela landet, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.

Det har framhållits att skillnaderna i grossistpriser på el gör nytta, i och med att de styr investeringar i elnät och produktion.

- En skattesänkning skulle inte störa dessa prissignaler, utan endast åtgärda den negativa fördelningsprofilen, säger Jakob Eliasson, energipolitisk expert på Villaägarna.

Läs mer om Villaägarnas förslag till förändrad energipolitik.

Villaägarnas upprop på Facebook: Elprisområde 4 - nej tack

För mer information:
Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, telefon 0709-69 19 40
Jakob Eliasson,energipolitisk expert, telefon 0768-48 13 00

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 323 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera