Fler villainbrott, men stor skillnad i risken att drabbas

Villainbrotten har ökat med 53 procent mellan 1996 och 2016. Störst risk för inbrott i småhuset löper den som bor i Solna. Där drabbades 4,6 procent av småhusen av inbrott under 2016. Snittet för riket var 0,67 procent. I Arvidsjaur, Berg och Åre polisanmäldes däremot inga inbrott alls under 2016, visar en rapport från Villaägarnas Riksförbund.

Två tredjedelar av de 13 812 inbrott som polisanmäldes under 2016 begicks i Stockholms, Skåne eller Västra Götalands län. Flest inbrott polisanmäldes i Stockholms stad. I förhållande till antal småhus låg dock Solna, Danderyd och Sundbyberg sämre till.

- Antalet inbrott per småhus var 4,6 procent i Solna. I den takten tar det 22 år att gå igenom hela beståndet. De flesta småhusägare kan alltså räkna med att drabbas någon gång under den tid de bor i huset. Det borde vara en väckarklocka för både småhusägarna, polisen och kommunen, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

Under 2016 polisanmäldes färre villainbrott än 2015, men över tid pekar kurvorna tydligt uppåt. Hittills under 10-talet har i snitt drygt 13 700 villainbrott polisanmälts varje år. Under 00-talet var siffran 10 700 per år, en ökning med 3 000 villainbrott eller 28 procent.

- Att drabbas av inbrott är en integritetskränkning och något som småhusägare är särskilt oroliga för. Polisen och kommunerna behöver prioritera det brottsförebyggande arbetet. Dessutom behöver fler inbrottstjuvar sättas fast. Vi måste vara beredda att lyfta på alla stenar för att bryta trenden varaktigt, säger Lena Södersten.

På länsnivå var inbrottsfrekvensen 2016 högst i Stockholms och Skåne län, 1,4 % respektive 0,98 %. Lägst var den i Gotlands län, 0,16 %.


Mest inbrottsdrabbade kommuner per småhus 2016

Kommun Inbrott per småhus 2016 Antal inbrott 2016 Ökning av antal inbrott 1996-2016
Solna 4,6 % 31 82 %
Danderyd 3,2 % 217 117 %
Sundbyberg 3,1 % 43 291 %
Stockholm 2,2 % 999 109 %
Malmö 2,1 % 570 141 %
Södertälje 1,9 % 245 214 %
Lidingö 1,8 % 132 124 %
Göteborg 1,8 % 950 59 %
Botkyrka 1,7 % 204 65 %
Salem 1,5 % 56 22 %

Rapporten och tabeller för alla län och kommuner finns här: www.villaagarna.se/Inbrottsstatistik2016
I rapporten redovisas källor och hur undersökningen gjorts.


Kontaktpersoner:

Lena Södersten, förbundsjurist: 073-582 93 49
Anna Werner, samhällsekonomisk analytiker: 076-818 49 15
Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef: 0768-48 13 00

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 320 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö.
Läs mer på www.villaagarna.se och följ oss på Facebook och Twitter.

Taggar:

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar