Fler villainbrott i Hallands län under första halvåret 2017

Under första halvåret 2017 anmäldes 145 villainbrott i Hallands län. Det är 12 villainbrott (9 %) fler än under samma period 2016. Länet hamnar på sjunde plats i hela landet när det gäller ökning av villainbrott. Störst var ökningen i Kungsbacka medan minskningen var störst i Halmstad och Falkenberg. I riket var ökningen  1 %, men skillnaderna är stora. Det visar en kartläggning från Villaägarnas Riksförbund.

Villainbrotten i Hallands län har minskat med 1 procent mellan 1996 och 2016, men ökat med 12 procent jämfört med 00-talet. Enligt polisen ligger internationella ligor bakom ungefär hälften av inbrotten i landet. Ligorna bygger upp en infrastruktur i landet och därmed riskerar inbrotten att öka framöver.

- Att internationella ligor etablerar sig i Sverige är en oroande utveckling. Regeringen och polisen måste prioritera att vända inbrottstrenden varaktigt. Ligorna måste punktmarkeras och utförseln av stöldgods stoppas. Samtidigt måste det brottsförebyggande arbetet stärkas, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

Kungsbacka och Laholm ligger på plats 10 respektive 17 i landet om man jämför var ökningen har varit störst i absoluta tal.

- Justitieminister Morgan Johansson har lovat prioritera bekämpning av den organiserade brottsligheten. Att motarbeta bostadsinbrott måste vara en del av det arbetet. Vi förväntar oss konkreta åtgärder av regeringen, säger Lena Södersten förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

I riket anmäldes 4 785 fullbordade villainbrott under första halvåret 2017. Det är en ökning med 63 inbrott eller 1 %, men skillnaderna inom landet är stora. I absoluta tal ökade inbrotten mest i Stockholms län (428 st) medan den procentuella ökningen var störst i Norrbottens (147 %) och Västerbottens län (106 %). I absoluta tal minskade inbrotten mest i Skåne (217 st) och Västra Götalands län  (203 st), men för perioden januari 2016-juni 2017 ligger de tre storstadslänen i topp.

Villainbrott Hallands län jan-juni 2017 jämfört med samma period 2016
Källa Polisen

Kommun Inbrott första halvåret 2016 Inbrott första halvåret 2017 Skillnad Skillnad procent
Kungsbacka 21 44 23 110%
Laholm 14 31 17 121%
Hylte 3 9 6 200%
Varberg 12 18 6 50%
Halmstad 51 31 -20 -39%
Falkenberg 32 12 -20 -63%
Hallands län 133 145 12 9%

 

För mer information kontakta
Lena Södersten, förbundsjurist Villaägarnas Riksförbund, lena.sodersten@villaagarna.se, 073-582 93 49
Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef Villaägarnas Riksförbund, jakob.eliasson@villaagarna.se, 0768-48 13 00

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 320 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Justitieminister Morgan Johansson har lovat prioritera bekämpning av den organiserade brottsligheten. Att motarbeta bostadsinbrott måste vara en del av det arbetet. Vi förväntar oss konkreta åtgärder av regeringen.
Lena Södersten förbundsjurist på Villaägarna