Fler villainbrott i Örebro län under första halvåret 2017

Under första halvåret 2017 anmäldes 170 villainbrott i Örebro län, vilket är 26 villainbrott (18 %) fler än under samma period 2016. Länet hamnar på fjärde plats i hela landet när det gäller ökning av villainbrott. Störst var ökningen i Örebro och Karlskoga medan minskningen var störst i Ljusnarsberg. I hela landet var ökningen 1 %, men skillnaderna är stora. Det visar en kartläggning från Villaägarnas Riksförbund.

Villainbrotten i Örebro län har ökat med 72 procent mellan 1996 och 2016. Enligt polisen ligger internationella ligor bakom ungefär hälften av inbrotten i landet. Ligorna bygger upp en infrastruktur i landet och därmed riskerar inbrotten att öka framöver.

- Att internationella ligor etablerar sig i Sverige är en oroande utveckling. Regeringen och polisen måste prioritera att vända inbrottstrenden varaktigt. Ligorna måste punktmarkeras och utförseln av stöldgods stoppas. Samtidigt måste det brottsförebyggande arbetet stärkas, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

Inbrotten minskade något mellan 2015 och 2016 i Örebro län, men årets halvårssiffra är den högsta på 5 år. Dessutom ligger Örebro kommun på åttonde plats i hela landet vad gäller antalet inbrott under första halvåret i år.

- Justitieminister Morgan Johansson har lovat prioritera bekämpning av den organiserade brottsligheten. Att motarbeta bostadsinbrott måste vara en del av det arbetet. Vi förväntar oss konkreta åtgärder av regeringen, säger Lena Södersten förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

I riket anmäldes 4 785 fullbordade villainbrott under första halvåret 2017. Det är en ökning med 63 inbrott eller 1 %, men skillnaderna inom landet är stora. I absoluta tal ökade inbrotten mest i Stockholms län med 428 st medan den procentuella ökningen var störst i Norrbottens med 147 % och Västerbottens län med 106 %. I absoluta tal minskade inbrotten mest i Skåne (217 st) och Västra Götalands län (203 st), men för perioden januari 2016-juni 2017 ligger de tre storstadslänen i topp.

Villainbrott Örebro län jan-juni 2017 jämfört med samma period 2016
Källa: Polisen

Kommun Inbrott första halvåret 2016 Inbrott första halvåret 2017 Skillnad Skillnad procent
Örebro 71 80 9 13%
Karlskoga 12 21 9 75%
Lindesberg 8 13 5 63%
Lekeberg 2 5 3 150%
Nora 3 6 3 100%
Degerfors 7 9 2 29%
Laxå 2 3 1 50%
Kumla 12 13 1 8%
Askersund 5 6 1 20%
Hallsberg 11 11 0 0%
Hällefors 5 2 -3 -60%
Ljusnarsberg 6 1 -5 -83%
Örebro län 144 170 26 18%

                                                                                                                                                                                                        

För mer information kontakta

Lena Södersten, förbundsjurist Villaägarnas Riksförbund, lena.sodersten@villaagarna.se, 073-582 93 49
Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef Villaägarnas Riksförbund, jakob.eliasson@villaagarna.se, 0768-48 13 00

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 320 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar:

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Justitieminister Morgan Johansson har lovat prioritera bekämpning av den organiserade brottsligheten. Att motarbeta bostadsinbrott måste vara en del av det arbetet. Vi förväntar oss konkreta åtgärder av regeringen.
Lena Södersten förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund