Fler villainbrott i Örebro län under första halvåret 2017

Under första halvåret 2017 anmäldes 170 villainbrott i Örebro län, vilket är 26 villainbrott (18 %) fler än under samma period 2016. Länet hamnar på fjärde plats i hela landet när det gäller ökning av villainbrott. Störst var ökningen i Örebro och Karlskoga medan minskningen var störst i Ljusnarsberg. I hela landet var ökningen 1 %, men skillnaderna är stora. Det visar en kartläggning från Villaägarnas Riksförbund.

Villainbrotten i Örebro län har ökat med 72 procent mellan 1996 och 2016. Enligt polisen ligger internationella ligor bakom ungefär hälften av inbrotten i landet. Ligorna bygger upp en infrastruktur i landet och därmed riskerar inbrotten att öka framöver.

- Att internationella ligor etablerar sig i Sverige är en oroande utveckling. Regeringen och polisen måste prioritera att vända inbrottstrenden varaktigt. Ligorna måste punktmarkeras och utförseln av stöldgods stoppas. Samtidigt måste det brottsförebyggande arbetet stärkas, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

Inbrotten minskade något mellan 2015 och 2016 i Örebro län, men årets halvårssiffra är den högsta på 5 år. Dessutom ligger Örebro kommun på åttonde plats i hela landet vad gäller antalet inbrott under första halvåret i år.

- Justitieminister Morgan Johansson har lovat prioritera bekämpning av den organiserade brottsligheten. Att motarbeta bostadsinbrott måste vara en del av det arbetet. Vi förväntar oss konkreta åtgärder av regeringen, säger Lena Södersten förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

I riket anmäldes 4 785 fullbordade villainbrott under första halvåret 2017. Det är en ökning med 63 inbrott eller 1 %, men skillnaderna inom landet är stora. I absoluta tal ökade inbrotten mest i Stockholms län med 428 st medan den procentuella ökningen var störst i Norrbottens med 147 % och Västerbottens län med 106 %. I absoluta tal minskade inbrotten mest i Skåne (217 st) och Västra Götalands län (203 st), men för perioden januari 2016-juni 2017 ligger de tre storstadslänen i topp.

Villainbrott Örebro län jan-juni 2017 jämfört med samma period 2016
Källa: Polisen

Kommun Inbrott första halvåret 2016 Inbrott första halvåret 2017 Skillnad Skillnad procent
Örebro 71 80 9 13%
Karlskoga 12 21 9 75%
Lindesberg 8 13 5 63%
Lekeberg 2 5 3 150%
Nora 3 6 3 100%
Degerfors 7 9 2 29%
Laxå 2 3 1 50%
Kumla 12 13 1 8%
Askersund 5 6 1 20%
Hallsberg 11 11 0 0%
Hällefors 5 2 -3 -60%
Ljusnarsberg 6 1 -5 -83%
Örebro län 144 170 26 18%

                                                                                                                                                                                                        

För mer information kontakta

Lena Södersten, förbundsjurist Villaägarnas Riksförbund, lena.sodersten@villaagarna.se, 073-582 93 49
Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef Villaägarnas Riksförbund, jakob.eliasson@villaagarna.se, 0768-48 13 00

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 320 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Justitieminister Morgan Johansson har lovat prioritera bekämpning av den organiserade brottsligheten. Att motarbeta bostadsinbrott måste vara en del av det arbetet. Vi förväntar oss konkreta åtgärder av regeringen.
Lena Södersten förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund