Högre elnätsavgifter på Gotland, men inte högst i landet

Report this content

ElnätSavgifterna stiger på Gotland. Här betalar en husägare 9 942 kronor om året. Det är 3 900 kronor mindre än Ellevios kunder i Värmland med omnejd, men 5 100 kronor mer än i Lidköping, där landets lägsta elnätsavgift återfinns. Det visar en ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund.

På senare  år har elnätsavgifterna höjts kraftigt. På Gotland har de stigit med 40 procent på sju år för Villaägarnas typhushåll.

- Det är frånvaron av en rimlig prisreglering som gör att monopolisterna kan fortsätta höja och göra stora vinster på svaga konsumenters bekostnad, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas Riksförbund.

Av undersökningen framgår att det främst är de största elnätbolagen som tar ut höga avgifter av sina abonnenter.

- Elnätbolagen kan ta ut vinster som inte står i proportion till den låga risk de tar. Regeringen borde snarast ge i uppdrag åt Energimarknadsinspektionen att stärka prisregleringen och kundskyddet, säger Jakob Eliasson.

Landets högsta elnätkostnader har de som hör till Ellevios (fd Fortums) nät i Västra Svealand (Eda, Forshaga, Grums, Gullspång, Hagfors, Hammarö, Hällefors, Kil, Laxå, Lekeberg, Ljusnarsberg, Munkfors, Storfors, Sunne och Torsby). Där var elnätavgiften för det studerade typhushållet 13 800 kronor.  Det är 9 000 kronor mer än i Lidköping, där landets lägsta elnätsavgift återfinns.

Tabellen redovisar det största elnätbolaget i respektive kommun. Rapporten och siffror för samtliga län och kommuner finns här: www.villaagarna.se/elnat2017

Årlig elnätsavgift inkl. moms på Gotland och i landets billigaste kommun. Typhushållet har en säkring på 20 A och en elanvändning på 20 000 kWh per år.

Kommun Avgift 2017 Avgift 2016 Höjning
2016-2017

Höjning
2010-2017
Höjning
2016-2017
Höjning
2010-2017
Nätbolag
Gotland 9 942 kr 8 901 kr 1 041 kr 2 844 kr 12 % 40 % Gotlands Energi*
Linköping 4 833 kr 4833 kr 0 kr 541 kr 0 % 13% Linköping
Elnät

 

* I de fall där bolaget erbjuder såväl enkel- som tidstariff har den av de två tarifferna som bolaget rapporterat till EI använts i vår studie. För Gotland gäller data för typhushållet vid tidstariff. Bolaget ägs till 75 % av Vattenfall.
 

Kontaktpersoner
Jakob Eliasson, samhällspolitiskchef, Villaägarnas Riksförbund 076-848 13 00
Anna Werner, samhällspolitiskanalytiker, Villaägarnas Riksförbund 076-818 49 15

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 320 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö.
Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Elnätbolagen kan ta ut vinster som inte står i proportion till den låga risk de tar. Regeringen borde snarast ge i uppdrag åt Energimarknadsinspektionen att stärka prisregleringen och kundskyddet.
Jakob Eliasson, samhällspolitiskchef Villaägarnas Riksförbund