Ny rapport från Villaägarna Produktgranskning: Så kan du minska riskerna med elbilar vid småhus

Småhusägare skaffar i allt större utsträckning elbilar, vilket innebär andra risker jämfört med äldre fordonstyper. En skillnad är att elbilar laddas med el hemma. Konsekvensen är nya risker som inte alla är medvetna om, enligt Villaägarna Produktgranskning.

Elbilar innehåller litiumjonbatterier, men det saknas regler för hur sådana batterier ska förvaras i småhus. En risk med litiumjonbatterier är att de på grund av elfel kan börja brinna eller explodera. Då avger de brännbara och giftiga gaser så som vätefluorid.

-När o lyckor inträffar och hur allvarliga de blir, beror ofta på en kombination av mänskliga misstag och tekniska faktorer Ett sätt att minska risken med elbilar i hemmet, är att följa de tips som vi har tagit fram, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Villaägarnas tips på hur risker med elbilar kan minskas vid småhus

  1. Ladda elbilen utomhus.

Vid laddning inomhus:

  1. Följ Elsäkerhetsverkets krav och låt installationer skötas av behörigt elinstallationsföretag
  2. Använd växelströmsladdning via laddbox (Mode 3-laddning), då den är säkrast.
  3. Ladda endast i garage som är ihopbyggt med småhuset, om garaget är en egen brandcell (att det finns brandavskiljande väggar och bjälklag som vid brand kan begränsa spridning från garaget till huset).
  4. Laddplats för elbil bör vara placerad långt ifrån ventilationsintag för att minska risken att brandgas sprider sig till byggnaden.
  5. Säkerställ möjlighet till brandgasventilation.
  6. Frånluften från garaget bör vara separerad från husets ventilation.
  7. Säkerställ att eventuell dörr mellan garaget och huset är stängd för att förhindra spridning av brand till småhuset.
  8. Kontrollera gärna med jämna mellanrum laddningskontakterna, så ökar chansen att du upptäcker eventuella skador på ett tidigt stadium.
  9. Material och utrustning ska vara avsedda för ändamålet (originaldelar och inga förlängnings- eller skarvsladdar) och användas så som det är tänkt.

För mer information 
Ulf Stenberg, chefsjurist Villaägarnas Riksförbund, 070-251 20 90

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 311 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar:

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera

Citat

Ett sätt att minska risken med elbilar i hemmet, är att följa de tips som vi har tagit fram
Ulf Stenberg, chefsjurist