Ny tjänst ska bidra till tryggare köp av byggtjänster

Villaägarnas Riksförbund och BraByggare, dotterbolag till Beijer Byggmaterial, lanserar TryggtJobb (www.tryggtjobb.se). Med den nya tjänsten hjälper BraByggare beställare och hantverkare med allt från en första kontakt i form av skriftligt avtal signerat med BankID och vidare genom hela byggprojektet.

- Vår ambition är att öka tryggheten för både köpare och säljare av byggtjänster och göra vad vi kan för att alla byggprojekt genomförs på bästa sätt, säger Gunnar Jansson, förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.

Med TryggtJobb används avtalsmallar som är framtagna av Villaägarnas Riksförbund, Konsumentverket och Sveriges Byggindustrier. Upp till sex hantverkare kan svara på ett TryggtJobb och alla är kvalitetskontrollerade och har certifikatet ”Godkända av Villaägarna”.

När beställaren valt entreprenör används avtalsmallar som finns på BraByggare.se. Efter att hantverkaren signerat avtalet med hjälp av BankID skickar tjänsten det till beställaren som kontrollerar innehållet för att sedan signera avtalet digitalt. Båda parter får en kopia av avtalet, och som en extra säkerhet har även BraByggare en kopia.

- Genom skriftliga avtal blir det tydligt vad beställaren och hantverkaren har kommit överens om, vilket leder till rimliga förväntningar och att båda parter är nöjda när byggprojektet är klart, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

En förutsättning för att kunna beställa TryggtJobb är medlemskap i Villaägarnas Riksförbund. För dem som inte redan är medlemmar bekostar därför BraByggare beställaren av tjänsten på medlemskap i Villaägarna under introduktionsperioden. Genom medlemskapet får beställaren tillgång till Villaägarnas byggnadstekniska och juridiska experter såväl före som under och efter byggprojektet.

TryggtJobb erbjuds till en början för ombyggnationer, tillbyggnationer, omfattande köks-, badrums- och takrenoveringar.

Om Villaägarnas Riksförbund (villaagarna.se)
Villaägarna är en svensk ideell och partipolitiskt obunden konsument- och intresseorganisation för boende i och ägare av småhus, vilket omfattar både villor och fritidshus. Villaägarna har närmare 311 000 medlemshushåll. Villaägarnas vision är att alla ska kunna förverkliga sina småhusdrömmar. Verksamheten bedrivs inom bostadspolitiska beslut, kostnadsfri juridisk, byggnadsteknisk och annan rådgivning samt medlemsförmåner inom husområdet.

Om BraByggare (brabyggare.se)
BraByggare grundades 2006 och arbetar fokuserat med förmedling av byggprojekttjänster. Företaget har sedan starten förmedlat över 200 000 byggjobb till drygt 7 000 byggföretag i hela Sverige. BraByggare kvalitetssäkrar hantverkare, genom vår unika kvalitetssäkringsprocess. De hantverkare som klarar våra högsta krav erhåller kvalitetsmärkning ”Godkänd av Villaägarna”.

Om Beijer Byggmaterial AB (beijerbygg.se)
Beijer Byggmaterial AB är Sveriges största helägda bygghandelskedja med 82 byggvaruhus över hela Sverige, inkl det nya förvärvet. Vi förser både byggproffs och hemmaproffs med byggmaterial, verktyg och tjänster av hög kvalitet. Beijer Byggmaterial omsätter över 7,5 miljarder SEK och har mer än 2000 anställda. Beijer Byggmaterial ingår i STARK GROUP som är Nordens största distributör och av byggmaterial. STARK GROUP erbjuder ett brett utbud av tjänster till både entreprenörer och professionella hantverkare. STARK GROUP äger STARK i Danmark, Finland och Grönland, Neumann Bygg i Norge och Beijer Byggmaterial i Sverige.

För mer information 
Ulf Stenberg, chefsjurist Villaägarnas Riksförbund, 070-251 20 90

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 311 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar:

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera