Ozon kommer inte åt orsaken till fukt- och luktproblem

Report this content

Ozongeneratorer * säljs som ett enkelt sätt att åtgärda fukt- och luktproblem. Problemet är att ozonbehandling inte kommer åt orsaken till problemen. Ozon ger dessutom luftvägsproblem och kan medföra att hälsofarliga nedbrytningsprodukter bildas. Slutsatsen i en ny rapport från Villaägarna Produktgranskning är därför att ozongeneratorer inte bör användas av privatpersoner som en enkel och generell metod för att åtgärda dålig luftkvalitet inomhus.

Vanliga orsaker till obehaglig lukt kan vara fukt- och mögelangrepp, rök på grund av eldsvåda, avlopp, döda skadedjur etc. Vill du komma till rätta med problemen, måste åtgärderna anpassas till orsaken. Det finns ingen enkel universell genväg som löser luktproblemet på längre sikt. Luktar det mögel i en källare, åtgärdas det genom att fuktkällan tas bort och att angripet material ersätts eller rengörs. Rör det sig om röklukt eller lukt från avlopp, åtgärdas det på annat sätt.

- Innan du bestämmer dig för hur ett luktproblem ska åtgärdas, är det viktigt att först gå till botten med vad problemen beror på. Som en läkare som först ställer diagnos och därefter sätter in behandling, säger Villaägarnas byggnadstekniska expert Johan Smeds.

Kemiska reaktionskedjor som uppstår vid ozonbehandling skapar produkter som inte behöver lukta starkt, men som är irriterande. Ozon i sig irriterar ögon och slemhinnor samt kan orsaka inflammation i luftvägarna. Den som åtgärdar mögelproblem i en sommarstuga med en ozongenerator, riskerar därför att utsätta både sig själv för ozon och en kemisk cocktail bestående av en stor mängd oönskade nedbrytningsprodukter.

- Ozonbehandling kan göra att luktproblemet minskar tillfälligt, men samtidigt förvärra till exempel en pågående fuktskada till följd av att du helt enkelt lurar dig själv att skjuta upp åtgärder för att komma åt ursprungsproblemet, säger Johan Smeds.  

*Ozongenerator benämns även ozonluftrenare, ozonbehandlingsmaskin, ozonaggregat, ozonsaneringsmaskin, ozonrenare m.m. Försäljarna undviker ibland att använda ordet ozon, utan talar istället om aktivt syre eller syreplattor.

 

Läs även artikeln Ozon kommer inte åt problemet med fukt och lukt

För mer information 
Ulf Stenberg, chefsjurist Villaägarnas Riksförbund, 070-251 20 90
Johan Smeds, byggnadsteknisk expert, Villaägarnas Riksförbund, 010-750 01 27

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 311 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar:

Prenumerera