Ozon kommer inte åt orsaken till fukt- och luktproblem

Ozongeneratorer * säljs som ett enkelt sätt att åtgärda fukt- och luktproblem. Problemet är att ozonbehandling inte kommer åt orsaken till problemen. Ozon ger dessutom luftvägsproblem och kan medföra att hälsofarliga nedbrytningsprodukter bildas. Slutsatsen i en ny rapport från Villaägarna Produktgranskning är därför att ozongeneratorer inte bör användas av privatpersoner som en enkel och generell metod för att åtgärda dålig luftkvalitet inomhus.

Vanliga orsaker till obehaglig lukt kan vara fukt- och mögelangrepp, rök på grund av eldsvåda, avlopp, döda skadedjur etc. Vill du komma till rätta med problemen, måste åtgärderna anpassas till orsaken. Det finns ingen enkel universell genväg som löser luktproblemet på längre sikt. Luktar det mögel i en källare, åtgärdas det genom att fuktkällan tas bort och att angripet material ersätts eller rengörs. Rör det sig om röklukt eller lukt från avlopp, åtgärdas det på annat sätt.

- Innan du bestämmer dig för hur ett luktproblem ska åtgärdas, är det viktigt att först gå till botten med vad problemen beror på. Som en läkare som först ställer diagnos och därefter sätter in behandling, säger Villaägarnas byggnadstekniska expert Johan Smeds.

Kemiska reaktionskedjor som uppstår vid ozonbehandling skapar produkter som inte behöver lukta starkt, men som är irriterande. Ozon i sig irriterar ögon och slemhinnor samt kan orsaka inflammation i luftvägarna. Den som åtgärdar mögelproblem i en sommarstuga med en ozongenerator, riskerar därför att utsätta både sig själv för ozon och en kemisk cocktail bestående av en stor mängd oönskade nedbrytningsprodukter.

- Ozonbehandling kan göra att luktproblemet minskar tillfälligt, men samtidigt förvärra till exempel en pågående fuktskada till följd av att du helt enkelt lurar dig själv att skjuta upp åtgärder för att komma åt ursprungsproblemet, säger Johan Smeds.  

*Ozongenerator benämns även ozonluftrenare, ozonbehandlingsmaskin, ozonaggregat, ozonsaneringsmaskin, ozonrenare m.m. Försäljarna undviker ibland att använda ordet ozon, utan talar istället om aktivt syre eller syreplattor.

 

Läs även artikeln Ozon kommer inte åt problemet med fukt och lukt

För mer information 
Ulf Stenberg, chefsjurist Villaägarnas Riksförbund, 070-251 20 90
Johan Smeds, byggnadsteknisk expert, Villaägarnas Riksförbund, 010-750 01 27

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 311 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar:

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera