Råttor rycker på axlarna åt elektriska ljudskrämmor

Elektriska ljudskrämmor är en vanlig produkt i Sverige, som säljs i massupplagor med argumentet att ljudet skrämmer bort möss, råttor och insekter. Men apparaterna kan inte freda hus från möss, råttor och insekter, då ljudet inte är biologiskt relevant för djuren. Ljudet är helt enkelt inte viktigare för djuren än annat mekaniskt ljud som t.ex. klonket från husets värmesystem.

En elektrisk ljudskrämma kopplas till ett vanligt eluttag och kostar någon hundralapp. Det är en vanlig produkt som man hittar i direktreklam, på nätet, i byggvaruhus och hemmafixarbutiker. Apparaterna använder vanligen ultraljud, som ligger utom människans hörselfrekvens, men kan uppfattas av husdjur som hundar och katter. Möss och råttor kan reagera på ultraljudet till att börja med. När ljudet inte leder till att de drabbas av någon fysisk skada, slappnar dock mössen av och bryr sig inte om ljudet.

Om man har problem med skadedjur, är elektriska ljudsskrämmor inget effektivt sätt att bli av med dem. Ljud är djurens språk, men ljudskrämmorna talar helt enkelt inte skadedjurens språk. Möss och rått struntar därför helt enkelt i ljudskrämmorna, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Ljud kan vara användbart mot skadedjur, om man riktar in sig på en viss art och använder ljud som är biologiskt relevant för just det djuret. Ett exempel är att fällor som härmar ljudet av honmyggors vingslag, kan locka till sig hanmyggor. Ljudet är artspecifikt, så vingljudet från en viss myggart kommer bara att locka till sig myggor av samma art, inte av andra arter.

Mer information

Ljudskrämmor jagar inte bort möss och andra skadedjur”, artikel om djur- och ljudskrämmor och hur de ska utformas för att fungera. Även en intervju med Nicholas Aflitto, som forskar på hur djur beter sig och hur de påverkas av ljud.

"Soniska skadedjursskrämmor" (ljudskrämmor), Vetenskaplig artikel rörande användande av soniska skadedjursskrämmor, se bilaga.

Illustrationen ovan har utförts av Anders Svernsjö på Villaägarnas Riksförbund uppdrag. Det är fritt att reproducera illustrationen.

Kontakt:

Ulf Stenberg, chefsjurist, telefon 010-750 01 34 eller 070-251 20 90

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef, telefon 076-848 13 00

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 310 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.