Råttor rycker på axlarna åt elektriska ljudskrämmor

Elektriska ljudskrämmor är en vanlig produkt i Sverige, som säljs i massupplagor med argumentet att ljudet skrämmer bort möss, råttor och insekter. Men apparaterna kan inte freda hus från möss, råttor och insekter, då ljudet inte är biologiskt relevant för djuren. Ljudet är helt enkelt inte viktigare för djuren än annat mekaniskt ljud som t.ex. klonket från husets värmesystem.

En elektrisk ljudskrämma kopplas till ett vanligt eluttag och kostar någon hundralapp. Det är en vanlig produkt som man hittar i direktreklam, på nätet, i byggvaruhus och hemmafixarbutiker. Apparaterna använder vanligen ultraljud, som ligger utom människans hörselfrekvens, men kan uppfattas av husdjur som hundar och katter. Möss och råttor kan reagera på ultraljudet till att börja med. När ljudet inte leder till att de drabbas av någon fysisk skada, slappnar dock mössen av och bryr sig inte om ljudet.

Om man har problem med skadedjur, är elektriska ljudsskrämmor inget effektivt sätt att bli av med dem. Ljud är djurens språk, men ljudskrämmorna talar helt enkelt inte skadedjurens språk. Möss och rått struntar därför helt enkelt i ljudskrämmorna, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Ljud kan vara användbart mot skadedjur, om man riktar in sig på en viss art och använder ljud som är biologiskt relevant för just det djuret. Ett exempel är att fällor som härmar ljudet av honmyggors vingslag, kan locka till sig hanmyggor. Ljudet är artspecifikt, så vingljudet från en viss myggart kommer bara att locka till sig myggor av samma art, inte av andra arter.

Mer information

Ljudskrämmor jagar inte bort möss och andra skadedjur”, artikel om djur- och ljudskrämmor och hur de ska utformas för att fungera. Även en intervju med Nicholas Aflitto, som forskar på hur djur beter sig och hur de påverkas av ljud.

"Soniska skadedjursskrämmor" (ljudskrämmor), Vetenskaplig artikel rörande användande av soniska skadedjursskrämmor, se bilaga.

Illustrationen ovan har utförts av Anders Svernsjö på Villaägarnas Riksförbund uppdrag. Det är fritt att reproducera illustrationen.

Kontakt:

Ulf Stenberg, chefsjurist, telefon 010-750 01 34 eller 070-251 20 90

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef, telefon 076-848 13 00

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 310 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.